Coronaristriktionerne og mig

Opdateret 22. juni 2021

De coronarestriktioner, der pt. er gældende har ikke umiddelbart indflydelse på den måde, jeg driver virksomhed på, men jeg er naturligvis opmærksom på udviklingen, og vil tage mine forholdsregler, hvis restriktionerne skærpes – også hvis det kun er lokalt.

Foredrag

Når jeg holder foredrag, holder jeg som hovedregel 2 meters afstand til tilhørerne, og jeg har altid et visir i tasken, som jeg kan iføre mig, hvis nogen måtte ønske det.

Hvis man fortsat er utryg ved fysiske foredrag, kan man bestille et onlineforedrag hos mig. Dette vil blive livestreamet via YouTube til en på forhånd inviteret gruppe mennesker. Se mere her.

Kurser

Som ved foredragene vil jeg bestræbe mig på at holde 2 meters afstand, og jeg har også her et visir i tasken, som kan komme i brug, hvis nogen ønsker det.

Mine online kurser er selvfølgelig ikke berørt at coronarestriktioner og fortsætter alle som planlagt. Læs mere om online kurser her.

Kunder

De fleste af mine opgaver for kunder involverer ikke fysisk kontakt og fortsætter som hidtil.

Kræver en opgave fysisk kontakt eller besøg på for eksempel Rigsarkivet, vil jeg følge de til enhver tid gældende restriktioner.

NB: Jeg er pt. ikke selv vaccineret, men jeg forventer at være fuldt vaccineret i midten af august 2021.