Coronaristriktionerne og mig

Opdateret 5. januar 2021

Med de mange restriktioner omkring Corona, må det være på sin plads, at jeg forklarer, hvordan jeg driver min virksomhed, så kunder, kursister og foredragstilhørere kan være trygge.

Foredrag

Som jeg læser Kulturministeriets regler omkring forsamlingsforbud, så er foredrag omfattet af det store forsamlingsforbud, hvor man må samle op til 500 publikummer, hvis disse i al væsentlighed sidder ned på faste pladser. Når publikum bevæger sig rundt, skal de være iført mundbind eller visir.

Jeg vil, når jeg holder foredrag, være iført visir og så vidt muligt holde to meters afstand til publikum.

Men: Da landet pt. er totalt nedlukket, kan jeg ikke afholde fysiske foredrag overhovedet.

Alternativt kan man bestille et onlineforedrag hos mig, som vil blive livestreamet via YouTube til en på forhånd inviteret gruppe mennesker. Se mere her.

Kurser

Når jeg underviser med fysisk tilstedeværelse på aftenskoler m.v., vil jeg fremover være iført visir og så vidt muligt holde to meters afstand til kursisterne.

Aftenskolerne har, sådan som jeg er orienteret, fået dispensation fra det lille forsamlingsforbud, hvad angår kurser, hvor kursisterne i al væsentlighed sidder på faste pladser. Det læser jeg som, at mine kurser kan fortsætte, også selv om antallet af kursister overstiger 10.
Men jeg følger situationen nøje og vil løbende opdatere denne side.

Indtil 17.1.2021 er landet totalt lukket ned, og skolerne er følgelig også lukket. Mine hold er derfor aflyst eller udskudt. Når skolerne åbner igen, vil holdene blive udbudt på ny.

Mine online kurser er selvfølgelig ikke berørt at coronarestriktioner og fortsætter alle som planlagt. Læs mere om online kurser her.

Kunder

De fleste af mine opgaver for kunder involverer ikke fysisk kontakt og fortsætter som hidtil.

Kræver en opgave fysisk kontakt eller besøg på for eksempel Rigsarkivet, må den afvente, at landet åbner igen.