Kulturhistoriske foredrag

Gademiljø fra Østjylland, Frilandsmuseet, Sorgenfri
Gademiljø fra Østjylland, Frilandsmuseet, Sorgenfri

Byggeskik på landet

Hvem, hvad, hvordan og hvornår?
Med udgangspunkt i udflytningen af en fiktiv gård omkring år 1800 beskrives de forskellige arbejdsprocesser, materialer og håndværk, der indgår i opbygningen af en klassisk dansk bondegård.
Desuden præsenteres udviklingen byggeskikken på landet fra Middelalderen til omkr. år 1900.


Forbrydelse og straf

Ethvert styre har brug for at statuere et eksempel nu og da, og for at sikre en vis konsensus, må man sætte strafferetten i system. Men gennem tiden har meningen om, hvad der er strafbart, og hvad straffen i givet fald er, ændret sig en del.
Foredraget er en gennemgang af strafferetten fra Reformationen til vore dage. Hvilke forbrydelser var/er strafbare og hvad var/er straffen?


Til lands, til vands og i luften

– Samfærdsel i 1000 år

At rejse er at leve, sagde H. C. Andersen, og de fleste mennesker bruger da også en betragtelig del af deres liv på at være i bevægelse fra ét sted til et andet.
Men måden, vi bevæger os på, og afstandene, vi tilbagelægger, har ændret sig en hel del de sidste 1000 år.
Foredraget ser nærmere på de landvindinger, der har præget samfærdslen siden vikingetiden, og hvilke fænomener, de førte med sig, fra samhandel og kolonisering over bureaukrati og demokrati til overforbrug og landsbydød.

Lange foredrag koster kr. 2.750,00 (+ evt. transport).
Korte foredrag koster kr. 2.000,00 (+ evt. transport).

Workshops koster kr. 2.750,00 for de første 2 timer og kr. 500,00 for hver efterfølgende time (+ evt. transport).

Foredragene kan også afholdes i samarbejde med Folkeuniversiteterne efter deres takster.

Alle priser er inklusive moms.

Har I specielle ønsker til et foredrag?
Det kan være, at jeg kan hjælpe.
Kontakt mig for muligheder og priser.

Jeg holder også foredrag med en mere skarp slægtshistorisk vinkel, se mere her.

Kontakt: Torben Albret Kristensen
Telefon: 20 28 76 11
E-Post: torbenalbret@gmail.com