Siden sidst

30. juni 2021 0 Af torbenalbret

Der er gået det meste af et år siden jeg sidst opsummerede min virksomhed. Og hvilket år!

Som sommeren 2020 skred frem, troede de fleste nok, at coronarestriktionerne var på retur, men det viste sig jo ikke at holde stik. Igennem hele sæsonen 20/21 har jeg måttet være på forkant og korrigere både undervisning og foredragsvirksomhed. Derved er jeg sluppet igennem nedlukning og restriktioner med skindet på næsen. At Rigsarkivet var lukket ned i flere måneder gav udfordringer for mine forskningsopgaver, men generelt har den del af min virksomhed været inde i en god gænge.

Ekskursioner

I august 2020 så alt lyst ud, og det lykkedes mig at gennemføre den udskudte ekskursion til Jylland. I løbet af tre dage fik vi set Alheden (inklusive Dollerup Bakker og Kongenshus Mindepark), Viborg (både landsarkivet og byen), Udvandrerarkivet i Aalborg og Rebild Bakker.

Fra byvandringen i Viborg. Gråbrødreklostrets gård.

På Alheden havde vi over mange timer den samme guide, der fortalte indlevende om både istidslandskabet, kartoffeltyskerne, hedeopdyrkerne og besættelsestiden på egnen. Frokosten bestod af kartoffelæggekage på Grønhøj Kro, hvor kromanden også kunne underholde med såvel historier som musik og sang.
I Viborg fik vi både tid til egen forskning på landsarkivet og en ikke-planlagt byvandring med den lokale slægtsforsker Anton Blaabjerg som guide.
På Udvandrerarkivet fortalte arkivelederen om de forskellige faser af udvandringen fra Danmark siden 1850’erne og hvordan denne udvandring har sat sig spor i arkivets samlinger.

I september blev det tid til en enkelt endags-ekskursion til Lolland, hvor vi besøgte Sukkermuseet i Nakskov og Reventlowmuseet på Pederstrup Gods.

På Sukkermuseet hørte vi om sukkerproduktionen og dens betydning for Lolland-Falster siden 1870’erne, og på Pederstrup kunne guiden (iført Biedermeier-kjole i 1830’er-snit) fortælle om familien Reventlow og dens store betydning for befolkningen på Lolland i 1700- og 1800-tallet – ikke mindst i forbindelse med de store landboreformer i 1780’erne og 90’erne.

Begge ekskursioner var vellykkede, men desværre var der ikke så stor tilslutning til dem. Dette skyldtes måske den usikre coronasituation, og derfor har jeg valgt ikke at udbyde ekskursioner i 2021. Jeg forventer dog at vende tilbage med i hvert fald én-dags ekskursioner i 2022.

Fysiske kurser

I efteråret 2020 underviste jeg på fire aftenskoler, idet jeg, foruden Næstved, Nykøbing F og Vordingborg satte to hold op i Roskilde. Alle steder måtte undervisningen tage hensyn til coronarestriktioner, så som afspritning før og efter undervisning, brug af mundbind/visir og afstand mellem kursisterne. Det lykkedes, og der var ingen tilfælde af Covid-19 på mine hold.
Imidlertid lukkede landet ned omkring jul, og for aftenskolernes vedkommende blev der først åbnet igen 21. maj. Hele forårssæsonen blev derfor aflyst. Heldigvis fik jeg løn for de hold, der ville være blevet gennemført under normale omstændigheder, så jeg har ikke lidt voldsomt økonomisk. Et enkelt af holdene blev gennemført online, og i det hele taget kom onlineundervisning til at fylde meget i den forgangne sæson.

Onlinekurser

På baggrund af mine erfaringer fra foråret 2020 har jeg sat 8 onlinekurser op. Tilslutningen har været jævn med mellem 5 og 10 kursister pr. kursus. De fleste kurser har været afholdt som korte kurser med tre moduler over 14 dage, men et enkelt (Gotisk skriftlæsning) blev afviklet over 8 moduler henover vinteren.

Kursisterne er fortsat godt tilfredse, så onlinekurserne vil fortsætte som supplement til den fysiske undervisning.

Foredrag

I coronatider er det klart min foredragsvirksomhed, der er mest udfordret. Af de 14 planlagte, fysiske foredrag i 20/21 blev 3 gennemført fysisk. 4 blev konverteret til onlineforedrag og de resterende 7 aflyst. Af disse 7 er de 6 dog udsat til næste sæson. Derudover indgik jeg i løbet af sæsonen aftale om 4 nye onlineforedrag, så i alt fik jeg gennemført 11 foredrag.

Emnemæssigt har foredragene spredt sig fra de kulturhistoriske (“byggeskik” og “fødsler, jordemødre og kirkegangskoner”) over de kildenære (bl.a. “skifter” og “retsbetjentarkiver”) til det meget nørdede “arkivvæsenets historie”. Der er ingen tvivl om, at de kildenære foredrag er de mest populære, men de er samtidig også svære at afholde. Mange efterspørger nemlig konkrete anvisninger på, hvordan man benytter de forskellige kilder, og det tillader den begrænsede tidsramme ikke.

Jeg har derfor besluttet at udvidde min portefølje med workshops, som jeg vil tilbyde de slægtshistoriske foreninger. I en workshop kan tilhørerne på deres egen computer afprøve de kilder, som jeg fortæller om, og der vil være mere tid til at hjælpe den enkelte.

Privatkunder

På privatkundefronten er det gået godt. Jeg har i det forgangne år haft flere faste kunder, som jeg enten forsker eller tyder tekster for. En kundegruppe, der også er vokset, er ejendomsmæglere og huskøbere. På de fleste ejendomme hviler der én eller flere servitutter, og nogle er så gamle, at det kræver særlige evner at læse dem. Der kommer jeg ind i billedet. Da jeg kan konkurrere med Rigsarkivet, både på kvalitet og pris, vender flere ejendomsmæglere tilbage – også hen over sommeren, hvor jeg ellers har meget lidt at lave. Det er dejligt.

Mediearbejde

I august 2020 var jeg i radioen, nærmere betegnet Kulturen på P1, hvor jeg fik 10 minutter til at tale om slægtsforskning. Det var ikke længe, men det gik godt, og det var spændende at prøve.

I foråret fik jeg med en uges mellemrum to henvendelser fra henholdsvis TV2 og DR Historie. TV2 ville have mig med i et program om en ung pige, der var på jagt efter sin ukendte far, og DR Historie ville have mig til at opspore nulevende efterkommere efter de mænd, som tyskerne under krigen sendte til Norge for at arbejde.

Den 19. april var jeg i Køge til tv-optagelser på byarkivet, hvor mit arbejde bestod i at hjælpe den unge pige og journalisten fra TV2 med at lokalisere mulige fædre i bl.a. lokale vejvisere. Omkring 1. juli var programmet færdigredigeret og udsendt på TV2 Play. Det hedder: Jagten på far og kan ses her, hvis man har abonnement på TV2 Play.

Arbejdet for DR Historie var vanskeligere end det for TV2, og det førte heller ikke skærmtid med sig. Til gengæld fandt jeg en af mine kursisters far i de tilsendte lister! Min kursist kendte ikke til faderens arbejde i Norge, men vidste, at han havde været i Tyskland under krigen, så hun blev meget overrasket.

Desværre har DR efterfølgende besluttet ikke at sende flere penge efter de danske norgesarbejdere. Det er derfor uvist, om mit arbejde skal bruges til noget.

Andre opgaver

Ved siden af mine mere eller mindre faste opgaver har jeg lavet forskellige ting, som relaterer sig til min virksomhed.

I september 2020 var jeg på den årlige Slægtshistorisk Weekend på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Weekenden, der arrangeres af Danske Slægtsforskere har både et fagligt og et socialt sigte. Dels er der en række foredrag og workshops med fagligt indhold, dels er der tid til hyggeligt samvær med andre slægtsforskere. I 2020 havde jeg fået lov til at stå for underholdningen lørdag aften, og underholdning på en slægtsforsker-weekend er lig med arbejde for de små grå! Jeg tog udgangspunkt i en retssag fra Djursland i 1816, hvor en kvinde blev beskyldt for kvaksalveri og lavede en opgave til publikum ud fra den. Selv om mange fandt opgaven svær, gav den også anledning til morskab rundt omkring ved bordene, og jeg fornemmede, at der var stor tilfredshed med “underholdningen”.

I december var jeg en del af den årlige julekalender hos Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Julekalenderen består af 24 små instruktionsvideoer til forskellige aspekter af slægtsforskning. Mit bidrag i 2020 bestod af fem videoer om registraturer og vejledninger på nettet. Hvor man finder det, og hvad man kan bruge det til. Videoerne kan sammen med de andre findes her.

Omkring årsskiftet udkom Personalhistorisk Tidsskrift, hvor jeg havde bidraget med en række boganmeldelser. Det var en ny opgave for mig, men jeg syntes godt om den, så jeg har lovet at anmelde 3 nye bøger i 2021-udgaven.

Annoncering

Indtil nu har min annoncering bestået i trykte flyers og foldere. Dem har jeg haft med, når jeg har holdt foredrag og på Slægtshistorisk Weekend samt haft nogle stående på Rigsarkivet. Derudover har jeg sørget for, at min hjemmeside så professionel ud samt lå højt blandt søgeresultaterne på fx Google. Dette har givet pote i flere tilfælde, bl.a. da TV2 manglede en slægtsforsker.

Men i år har jeg kastet penge efter regulær annoncering, idet jeg har sponsoreret et bord på Halsnæs Bryghus i Hundested. Her vil gæsterne resten af året kunne se mit logo og læse om, hvad jeg tilbyder samt selvfølge min hjemmesideadresse. Nu må vi se, om det kaster noget af sig.