Om mig

Her på siden kan du læse om, hvordan jeg kom i gang med at slægtsforske, og hvordan jeg fik gjort min interesse til min levevej.

Ved siden af mit professionelle virke har jeg (haft) gang i forskellige større historieprojekter. Dem kan du læse om her.

Min egen slægt kan du læse om på hjemmesiden www.tkak.dk.

Begyndelsen

Jeg har forsket i min egen slægt i over 25 år. Hvornår og hvordan det egentlig begyndte, fortaber sig lidt i tågerne, men interessen for historie har altid været der. Når familien i min barndom var samlet, og der blev fortalt historier fra “gamle dage”, sad jeg ofte og lyttede med.

I begyndelsen af 1990’erne skete der flere ting, der fik mig til at slægtsforske for alvor. Det første var nok, at jeg i femte klasse skulle udfylde et stamtræ (mig selv, mine forældre og bedsteforældre samt alle deres søskende) som skoleopgave. Med mine forældres hjælp blev det udfyldt – også med navne på personer, jeg aldrig havde kendt og måske ikke engang hørt om.

Dét pirrede min nysgerrighed!

De følgende år nøjedes jeg ikke med at lytte, når familien var samlet. Jeg benyttede lejlighederne til at spørge ind til konkrete data på fælles slægtninge bagud i tiden. Desværre interesserede jeg mig ikke så meget for de yngre generationer eller for de gode historier, og det kan godt ærgre mig i dag, for meget er ganske givet gået tabt, efterhånden som de ældre familiemedlemmer er faldet fra.

Forskningen systematiseres

I min fritid gik jeg med aviser hver eftermiddag, og et sted på min rute boede en ældre mand, som jeg faldt i snak med. Det viste sig, at han var en garvet slægtsforsker, og det var et sandt lykketræf for mig, for han hjalp mig i gang med at forske rigtigt, og de følgende år var han min mentor.

Han forærede mig en lærebog, anetavler og ane-ark, som jeg kunne udfylde i hånden eller på skrivemaskine, og han foretog de første kirkebogsopslag for mig på Landsarkivet i Viborg.

Lørdag den 15. januar 1994 var min mor og jeg første gang på et arkiv for at forske selv. Det var Landsarkivet i Odense, da størstedelen af min mors forslægt er fra Langeland, og vi kom hjem derfra med en masse gode oplysninger, som kunne sættes ind i skemaerne.

De første par år var arkivbesøgene henlagt til lørdage og ferier, men da Statens Arkiver fra 1995 og frem mikrofilmede alle kirkebøger fra før 1891 samt folketællingerne 1787-1890 og opstillede kopier på alle deres læsesale, blev det meget nemmere for mig.

I Aarhus, hvor jeg boede, lå nemlig Erhvervsarkivet, der også var en del af Statens Arkiver, men hvor der ikke tidligere havde været kirkebøger og folketællinger, og da jeg fra sommeren 1996 gik på handelsskolen, der lå på samme gade som arkivet, begyndte jeg at komme der næsten hver eftermiddag.

Forskning som profession?

Efter min handelseksamen blev jeg kontorelev ved Ølgod Kommune i Vestjylland, og i den periode var min forskning reduceret til en lørdag i Viborg eller Odense i ny og næ. Men det var i den periode, at jeg blev klar over, at jeg ville mere med min historieinteresse, så i sommeren 2001 sendte jeg en ansøgning til Aarhus Universitet om optagelse på Historiestudiet.

Jeg blev optaget, og fra 2001-2007 studerede jeg Historie i Aarhus som hovedfag og Teatervidenskab i København som bifag. Ved siden af havde jeg forskellige studiejobs, bl.a. guide/ aktør i Den Gamle By i Aarhus og siden studentermedhjælper ved Gladsaxe Byarkiv. Fra 2005 begyndte jeg at slægtsforske professionelt, og dette har jeg gjort mere eller mindre lige siden.

Min egen slægtsforskning holdt jeg stadig ved lige, og det blev stadigt nemmere, efterhånden som flere og flere kilder blev tilgængelige på Arkivalier Online. Det lykkedes mig også at smitte min kæreste (der siden blev min kone) med slægtsforskningsbacillen, og vi har siden haft mange gode stunder sammen omkring vores fælles interesse.

Slægtsforsker på fuld tid

Efter studietiden fik jeg midlertidige ansættelser som arkivar, først ved Gladsaxe Byarkiv, senere ved NæstvedArkiverne, og i 2011 fik jeg en projektansættelse ved Næstved Bibliotek. Denne var kun deltids, så fra januar 2012 blev jeg tilknyttet Næstved Aftenskole som underviser i slægtsforskning.

Dette viste sig at være min rette hylde, så de følgende år udbød jeg stadigt flere kurser, og da min projektansættelse ved biblioteket udløb i 2016, tog jeg skridtet fuldt ud og blev fuldtids-slægtsforsker.

Nu udbyder jeg kurser mange steder øst for Storebælt, blandt andet i København, Næstved og Nykøbing F. Desuden forsker jeg professionelt og transskriberer gamle, håndskrevne tekster samt rejser land og rige rundt og holder foredrag.

Jeg har heldigvis stadig tid til min egen forskning, der danner en solid bund i såvel min undervisning som mine foredrag. Mine egne forskningsprojekter kan du også læse mere om her.