Siden sidst

13. juli 2020 0 Af torbenalbret

Det er svært at beskrive foråret 2020 uden at nævne en vis virus, der medførte isolation og aflysning af det meste af mit levebrød.

Men når én dør lukkes, åbnes en anden.

Kurser

Lige siden, jeg kastede mig ud i selvstændig virksomhed for knapt fire år siden, har jeg puslet med tanken om onlineundervisning, men det blevet ved tanken.

Indtil isolationen.

Derfor har jeg siden marts forberedt og gennemført fire undervisningsforløb – den ene endda to gange.

På de fem kurser har jeg i alt haft 49 kursister. Ud fra deres tilbagemeldinger har jeg gjort det godt, og onlinekurser er dermed kommet for at blive.

Jeg blev godt nok lidt paf, da én sagde, at det bedste ved kurset var, at man kunne slukke for mig!
Det viste sig, at det handlede om at få tid til at skrive pointerne ned og eventuelt få dem gentaget, så det var ikke, fordi jeg var ulidelig at høre på.

Ved siden af de regulære onlinekurser har jeg færdiggjort to aftenskolekurser online. Tre andre kurser blev færdiggjort i juni, da aftenskolerne fik mulighed for at genåbne.

Foredrag

I maj fik jeg en forespørgsel om et onlineforedrag. Da jeg havde prøvet det én gang før med succes, betænkte jeg mig ikke længe, før jeg sagde ja.
Det var Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund, der havde købt foredraget, og linket blev kun sendt ud til foreningens medlemmer.
Til selve livestreamingen fulgte 20 personer med, og efterfølgende blev videoen vist 200 gange, inden jeg fjernede den fra YouTube.

Privatkunder

På privatkundefronten har jeg haft enkelte opgaver i foråret og forsommeren, mest af forskningsmæssig karakter, men også et par transskriberingsopgaver. Da landet begyndte at åbne igen, tog jeg en tur til Nordsjælland for at hjælpe en kunde med at strukturere og kvalificere sin forskning. Det var en hel befrielse at kunne bevæge sig uden for Næstved, så jeg benyttede lejligheden til at tilbringe resten af dagen i det nordsjællandske og bl.a. besøge Kronborg. Udendørs ganske vist, da museet endnu var lukket, men vejret var smukt, og jeg nød det i fulde drag.

Nu står sommerferien for døren, og når jeg vender tilbage i begyndelsen af august, ligger der et tæt program for efteråret. Mere om det andetsteds i nyhedsbrevet.

God sommer

/Torben Albret Kristensen, juli 2020