Hjælp til slægtsforskning

Går din slægtsforskning ikke helt efter bogen?

Så kan hjælp fra en professionel forsker være den støtte du har brug for, for at du kan komme videre.

Hvordan forsker jeg, og hvad får du ud af det?

Der er mange ting, der har indflydelse på omfanget og resultatet af slægtsforskning.

Der er faktorer, du som kunde har direkte indflydelse på, bl.a. detaljeringsgrad, præsentation og dokumentation. Disse har jeg beskrevet nærmere nedenfor.

Men forskningens resultater og omfang (og dermed pris) er også afhængig af andre faktorer, som hverken du som kunde eller jeg som forsker har indflydelse på.

Det er fx:

 • Kildesituationen
  • Hvor mange kilder er bevaret, og i hvilken stand?
 • Dine forfædres liv og færden
  • Lader de sig let følge i kilderne, eller “forsvinder” de én eller flere gange?
 • Er dele af slægten eller enkelte medlemmer beskrevet af andre?
  • Dette kan lette forskningen betragteligt, da jeg i så fald blot skal verificere andres resultater, og ikke selv forske mig frem til dem.
Kirkebog fra 1600 tallet
Kirkebog fra 1600-tallet

Forskning og dokumentation afregnes med kr. 650,00 inkl. moms pr. time plus evt. transport.

For at mindske uforudsigeligheden, foreslår jeg som regel et indledende forløb på 2-4 timer, hvor jeg laver den første forskning og danner mig et indtryk af ovennævnte faktorer.

Derved kan jeg bedre give et realistisk bud på opgavens fulde omfang.

Hvis du gerne vil have mig til at slægtsforske for dig, er der nogle ting, du med fordel kan have tænkt igennem på forhånd. Det er de faktorer, du selv har indflydelse på:

Hvad vil du egentlig gerne vide noget om?

 • Skal slægten kortlægges et vist antal generationer tilbage i tiden?
  • Her får du typisk kun navne og grunddata (fødsel, vielse, død) på de enkelte personer.
 • Skal én eller flere personer beskrives grundigere?
  • Det vil sige, skal der søges efter oplysninger om erhverv, karriere, ejendomsforhold, sociale forhold og lignende.
 • Skal sidegrenene kortlægges, så du får et billede af, hvilke nulevende personer, du er i slægt med?

Hvis du egentlig bare har brug for at få bekræftet oplysninger du selv har fundet, er det også en mulighed. Eller måske har du fundet oplysninger, som du er usikker på, hvordan skal læses eller tolkes? Se evt. mere om oversættelse af gotisk håndskrift her.


Hvordan skal resultaterne præsenteres?

 • Er en anetavle med navne og grunddata nok?
 • Skal de enkelte personers detaildata præsenteres på særskilte personark (ét A4-ark pr. person/ægtepar)?
 • Skal de enkelte personers liv (eller dele deraf) beskrives i prosatekst (slægtsbog)?
 • Skal materialet printes ud, eller kan/skal det leveres i digital form (fx pdf-filer eller en gedcom-fil)?

Hvordan skal forskningen dokumenteres?

 • Affotograferinger af de enkelte kilder (evt. med henvisninger til originalmaterialet)
 • Transskriptioner (bogstavrette afskrivninger) af kilderne
 • Afskrivninger af kilderne med forklarende tekst

Kontakt: Torben Albret Kristensen
Telefon: 20 28 76 11
E-Post: torbenalbret@gmail.com