Kildeuddrag

Her på siden vil jeg løbende tilføje søgbare uddrag af kilder.

Jeg har valgt i første omgang at koncentrere mig om kilder fra Langeland, da en stor del af min mors slægt kommer fra denne ø.

De første kilder jeg vil præsentere er dels kirkebogen for Skrøbelev sogn 1686-1795, dels forskellige skattemandtalslister fra 1600- og 1700-tallet.

Du kan søge i det enkelte uddrag ved at bruge Ctrl+F.

Formattering og ensretning ved renskrivning

For at lette søgningen har jeg valgt at ensrette stavemåder af person- og stednavne samt i det hele taget at modernisere retstavningen. Personnavne er som hovedregel stavet i deres moderne form. Stednavne følger stavemåden i Trap Danmarks 5. udgave.

Vedrørende datoangivelser, så har jeg valgt at gengive dem bogstavret fra kilderne. Hvor der er tale om kirkedage har jeg verificeret den verdslige dato i Bauers Calender. Jeg har ikke oversat latinske betegnelser – disse må søges andet steds.

Kirkebøger

Skrøbelev 1686-1795 – trolovede og viede

Skrøbelev 1686-1795 – fødte og døbte (NYT 10.1.2024)

Skrøbelev 1686-1795 – introducerede

Skrøbelev 1686-1795 – døde og begravedeSkattemandtaller

Snøde-Stoense 1698

Bøstrup 1698

Tranekær-Tullebølle 1698

Simmerbølle 1698

Longelse-Fuglsbølle 1698

Lindelse 1698

Humble 1698

Tryggelev-Fodslette 1698

Magleby 1698