Lindelse, skattemandtal 1698

Familie- og folkeskatten 1698 skulle svares for alle personer over 15 år.
Da godsejerne stod inde for, at skatterne blev betalt af deres fæstere, er listerne ført, så man kan se, hvilke godser, de enkelte fæstere hører til.

Alle bevarede lister fra Langeland kan findes i Rigsarkivets samlinger. Listerne er ikke skannet, men skal bestilles via Daisy:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor
Arkivserie: Dokumenter ang. tolden, konsumtionen samt familie- og folkeskatten (1690-1709) 
Pakke: 2244-275

Du kan søge efter specifikke ord i teksten ved at benytte Ctrl+f.

For at lette søgningen er teksten moderniseret og alle person- og stednavne ensrettet. Tilføjelser i [skarp parentes] er mine, og skal tjene som hjælp til forståelse af teksten. Det kan for eksempel være den originale stavemåde eller oplysninger, jeg har skaffet ad anden vej.

Listen fra Lindelse fylder 7 sider og er udarbejdet af sognepræsten Hans Gommesen Brandt.

Første side af skattemandtallet for Lindelse 1698

Side 1

Mandtal og fortegnelse på familie- og folkeskat forfalden til d. 1 juli anno 1698 af Lindelse Sogn på Langeland

Hans Højgrevelige Excellence Friederich von Ahlefeldts tjenere:

Lindelse

Claus Mikkelsen
1 dreng Hans
1 pige Johanne

Rasmus Krog
1 pige Anne

Rasmus Gregersen
2 piger, Karen og Birthe

Jacob Hansen
1 dreng Thomas
3 piger, Karen, Johanne og Anne

Mads Pedersen
1 dreng Jens
1 pige Dorthe

Rasmus Nielsen
1 dreng Henrik
2 piger Maren og Anne

Rasmus Madsen
2 piger, Margrethe og Karen

Hans Iversen
1 dreng Anders
2 piger, Karen og Kirsten

Jørgen Pedersen
1 dreng Peder

Godtfred Nielsen
1 dreng Niels

Herslev

Christen Heichsen
2 drenge, Peder og Jens
2 piger, Karen og Helle

Oluf Pedersen
1 dreng Jørgen
1 pige Abelone

Mikkel Hansen
1 pige Maren

Side 2

Peder Jørgensen
1 dreng Niels

Hans Andersen i Egemose
2 drenge, Rasmus og Hans og 1 pige Karine[?]

Laurids Jørgensen
1 dreng Søren og 1 pige Anne

Godtfred Hansen
1 dreng Jens og 1 pige Maren

Jørgen Pedersen Guldborg
1 dreng Christen og 1 pige Margrethe

Jørgen Pedersen
1 dreng Jørgen og 1 pige Mette

Illebølle

Rasmus Lauridsen
2 drenge Mads og Isak og 1 pige Margrethe

Peder Christensen
1 dreng Bernt og 1 pige Maren

Mikkel Nielsen
1 dreng Hans

Jørgen Hansen
1 dreng Laurids og 1 pige Boel

Rasmus Albretsen
1 dreng Hans og 2 piger Margrethe og Karen

Hans Jørgensen
1 dreng Albret og 1 pige Maren

Mikkel Nielsen
2 piger Barbara og Ellen

Karen Ivers [Karen Heichsdatter, Iver Kierutsens enke]
2 drenge Rasmus og Anders og 2 piger Dorthe og Maren

Christen Pedersen
1 dreng Mads

Niels Nielsen
1 pige Gertrud

Laurids Christensen
1 dreng Hans og 1 pige Maren

Side 3

Velbyrdige Otto Kaas til Holmegaard og Lykkesholm, hans tjenere:

Anders Olufsen i Kvindebjerg
2 drenge Poul og Niels og 3 piger, Karen, Lenie [Lene?] og Johanne

Mads Madsen af Vindeby
1 dreng Niels og 2 piger Anne og Anne

Velbårne Niels Kaas til Hjortholm, hans tjenere:

Jes Knudsen i Vindeby
1 dreng Knud og 1 pige Maren

Jørgen Christensen i Hennetved
1 pige Anne

Rasmus Christensen i Lindelse
1 pige Litze [Lis?]

Side 4

Velbårne Rudbek Gagge til Skovsgaard og Vejstrup, hans tjenere:

Søren Rasmussen i Hennetved
1 dreng Hans og 1 pige Karen

Christen Christensen ibid.
1 pige Anne

Salig Zacharias Hansens enke
1 dreng Niels og 1 pige Anne

Velbårne Bernt Friederich von Ditten til Skovsbo, hans tjenere:

Morten Nielsen i Illebølle
1 dreng Hans

Claus Strangesen i Barnemose
1 dreng Jens og 1 pige Maren

Laurids Jensen i Vindeby
1 pige Anne

Peder Hansen ibid.
1 pige Kirsten

Hans Olufsen ibid.
1 dreng Just og 1 pige Ellen

Hr. Christian Prydtz til Longelse Sogn, hans tjener:

Hans Madsen i Herlev
2 drenge, Jens og Mads

Proprietær Wardinghausens arvingers tjenere:

Laurids Pedersen i Illebølle
1 dreng Jesper

Christen Thomsen ibid.
1 dreng Niels og 1 pige Maren

Salig Laurids Rasmussens arvingers tjener udi Hennetved:

Anders Staffensen [Anders Steffensen]
1 dreng Hans og 1 pige Kirsten

Side 5

Proprietær Rasmus Gregersens tjener:

Poul Pedersen i Vindeby
1 dreng Christoffer og 2 piger Kathrine og Karen

Degnen i sognet, Jørgen Henriksen
Hustru
2 sønner, Henrik og Dines
Stalden


Præstens familie
Hustru
1 karl Hans
1 dreng Laurids
3 piger, Inger, Johanne og Maren
Stalden

De Fattige udi sognet, hvor iblandt findes døve, blinde, krøblinge, værkbrudne, sengeliggende og en del som for armod og alderdom har måttet forlade deres gårde og steder, og nu nyder ophold hos deres børn og venner.

Lindelse stoddere

1 gammel kvinde ved navn Anne til Gregers Hansens

2 gamle ditto i degneboligen, Karen og Johanne

Rasmus Nielsen giver sine gamle forældre deres ophold.

En kvinde ved navn Boel til Hans Lauridsens, som har et tilfælde af en slem syge.

Side 6

Gamle Anne Skaanings til Margrethe, salig Zachariases, og hendes søn Anders, som for svagheds skyld ikke kan fortjene sit brød, men nyder det meste i præstegården.

2 gamle kvinder hos Maren Jydes, begge hedder Anne

En gammel enke til Peder Krogs ved navn Johanne

En fattig ditto til Rasmus Krogs med mange børn

En ditto ved navn Anne udi Mads Madsens hus

——[papiret revet itu] Boel Navnløs til Anders Rasmussens

En skrøbelig pige udi hovedet til Hans Mogenses ved navn Johanne

En stakkels pige til Rasmus Madsens som for svagheds skyld ikke kan fortjene sit brød, men må betle det.

Illebølle stoddere

Gamle Hans Nielsen, blind og døv til Rasmus Lauridsens

En gammel kvinde ved navn Sidsel til Christen Pedersens

En stakkels kvinde ved navn Maren til Michel Nielsens

Gamle Else til Niels Nielsens

Gamle Maren til Jørgen Hansens

Morten Nielsen giver sin gamle moder hendes føde

Jørgen Jørgensen gør ligeså ved sin moder

Vindeby stoddere

En gammel kvinde til Laurids Olufsen ved navn Boel

2 stakkels kvinder til Christen Sommers ved navn Kirsten og Johanne

Niels Christensen giver sin gamle moder hendes ophold

Christen Madsen gør det samme ved sin gamle moder

Hans Jensen med sin hustru, gamle stakler er til huse hos Peder Andersen

Stefan Rasmussen har sin søn ved navn Jens som er døv og svag og kan ikke fortjene sit brød.

Hennetved

Gamle Mette Alsings til Hans Pedersens

En fattig enke ved navn Maren til Christen Christensens

Side 7

Hans Pedersen giver sin hustrus mo[der] sit ophold, som er gammel

Morten Mortensen føder også sin hustrus moder

Dette er rigtigt efter angivende og så vidt mig er vitterligt, testerer
Hans Brandt
m:p:pria:

Lindelse Præstebolig
d. 10. juni 1698