Renskrivning af håndskrevne tekster

For mange af nutidens øjne kan ældre håndskrifter være svære at tyde. Det kan være problematisk, når der er tale om dokumenter som stadig har retsgyldighed, f.eks. tinglysninger og servitutter.

Men det kan også være ærgerligt, for der ligger tit mange gode historier gemt i gamle postkort, dagbøger og lignende.

Jeg kan derfor tilbyde at renskrive håndskrevne dokumenter af enhver art – også de rent nostalgiske. Det kan fx være:

  • Dagbøger
  • Breve og postkort
  • Telegrammer
  • Skøder
  • Attester
  • Levnedsbeskrivelser
  • Historier

Når jeg giver tilbud på en renskrivningsopgave, beregner jeg prisen ud fra den enkelte teksts omfang og beskaffenhed (hvordan er skriften, og hvordan er kopien/billedet)

Derfor vil jeg altid bede om et uddrag af teksten, inden jeg afgiver endeligt tilbud.

Julepostkort til Karl R Andersen fra Karoline Andersen

Nørre Broby Julen 1949

Kære Broder Jeg ønsker dig 
med hele din Familie en 
rigtig glædelig Jul og et
godt Nytaar og saa skal
jeg invitere dig hen til
Richard og Petra d 16 Januar
Mandag Eftermiddag Kl 3
præsis til Kristines og min
Fødselsdag Kærlig Hilsen Karoline

Transskribering afregnes med kr. 650,00 inkl. moms pr. time.

Kontakt: Torben Albret Kristensen
Telefon: 20 28 76 11
E-Post: torbenalbret@gmail.com