Skrøbelev 1686-1795 – fødte og døbte

NB: dækker pt. perioden 1686-1689

Den ældste, bevarede kirkebog for Skrøbelev sogn er påbegyndt af præsten Niels Gjødesen, der i 1686 efterfulgte sin svigerfader Torkil Christensen som præst for Rudkøbing og Skrøbelev.

Bogen er oprindeligt inddelt i fire afdelinger med hver sin paginering (1-72b):
I – trolovede og viede
II – fødte og døbte
III – introducerede
IV – døde og begravede

Men som tiden går inddrages dele af bogen til nye typer af indførsler, nemlig offentlig skrifte (fra 1728) og konfirmationer (fra 1774). Allerede i 1751 er afdelingen for fødte og døbte udfyldt, og disse indførsler føres videre andre steder i bogen. Dette medfører, at de andre afdelinger også fyldes op, og efterhånden bliver bogen mere og mere uoverskuelig indtil den fyldes helt ud i 1795, og præsten må anskaffe en ny.

De uddrag, jeg her vil præsentere, er mit forsøg på at gøre denne uoverskuelige bog lettere tilgængelig.

Fødte og døbte 1686-1751 findes i bogens hele anden del, pag. 1-72b (AO-opslag 77-151). De efterfølgende indførsler er puttet ind, hvor der var plads, således 1751-1781 i bogens tredje del, pag. 30-72b (AO-opslag 180-223), 1781-1786 i bogens fjerde del, pag. 53-61b (AO-opslag 277-287) samt første del, pag. 60 (AO-opslag 65), 1786-1793 i bogens første del, pag. 38-53b (AO-opslag 43-59) og endelig 1793-1795 i samme del, pag. 63-68b + 69b + 62b (AO-opslag 68-75+ 68).

De anvendte forkortelser i dette afsnit er:
db. = døbt
f. = født
G: =Gudmoder
F: = Faddere
ibd. = ibidem, dvs. samme sted.

Pag. 1 (AO-opslag 77)

1686

db. 1. Søndag efter Trin. [6. juni 1686]
Laurids Poulsens søn i Kragholm, Poul [Poul Lauridsen]
G: Peter Skyttes hustru Sinde fra Fårevejle bar det.
F: Rasmus Jeppesen ibd., Hans Christensens kone Maren Jeppesdatter i Henninge og Karen Jensdatter Panch fra Skrøbelev.

db. 8. juni 1686 hjemme
i K: D. 2 p. Trin. [13. juni 1686]
Rasmus Lauridsens datter i Gammel Skrøbelev, Anne [Anne Rasmusdatter]
G: hr. Nielses kone Margrethe Torkilsdatter.
F: Mads Christensen, tjener i Pusseløkke, Christen Morsen [Christen Mortensen?], tjener ibd., Christen Hansen, tjener Dines Vit i Rudkøbing, Maren Mikkelsdatter, tjener til Jørgen Jørgensen ibd. og Jens Madsens kone Johanne ibd.

db. Dom. 5 p. Trin. [4. juli 1686]
Hans Lolliks datter i Gammel Skrøbelev, Maren [Maren Hansdatter]
G: Ole Hansens kone Malene Pedersdatter
F: Tønnes Hansen i Gammel Skrøbelev, Peder Lauridsen ibd., Peder Alsings kone Inger ibd., Karen Brydes ibd. og Karen Panches i Skrøbelev.

db. Dom. IX p. Trinitatis [1. august 1686] hjemme af hr. Oluf i Humble
Fremstillet i kirken 9. august 1686
Claus Bertelsens datter på Søvertorp, Riborg Margrethe [Riborg Margrethe Clausdatter]
G: Karen Svendsdatter, hr. Olufs kone i Humble
F: Velbyrdige Rudbek von Ditten, velbyrdige Otto Kaas, Mikkel Lauridsen i Rudkøbing, Ingeborg, hr. Aksels i Tryggelev og Maren Hansdatter i Simmerbølle.

db. Dom. XI p. Trin. [15. august 1686]
Peder Lauridsens søn i Gammel Skrøbelev, Laurids [Laurids Pedersen]
G: Margrethe, hr. Nielses
F: Mads Christensen, tjener i Pusseløkke, Hans Andersen i Vindeltorp, Maren Pedersdatter i Torpe og Anne Lauridsdatter fra Vindeltorp.

db. Dom. XVII p. Trin. [26. september 1686]
Lydich Nielsens datter i Torpe, Telske [Telske Lydichsdatter]
G: Claus Bertelsens kone i Søvertorp
F: Niels Hansen t. Peder H—[?] i Torpe, Maren Pedersdatter Datter ——? Karen[?] Panches i Skrøbelev, Ingeborg Lauridsdatter t. Claus Bertelsen på Søvertorp.

db. Dom. XXV p. Trin. [21. november 1686]
Hans Tømmermands[?] søn i Kragholm, Albret [Albret Hansen]
G: Sinde, Peter Skyttes kone på Fårevejle
F: Laurids Poulsen i Kragholm, Johanne Hansdatter, barnets[?] søster, og Anne Jeppesdatter ibid.
Anm: Død.

db. Dom. II Advent [5. december 1686]
Jørgen Madsens søn i Vindeltorp, Mogens [Mogens Jørgensen]
G: Sidsel, Claus Bertelsens på Søvertorp
F: Jens Rifberg[?] i Rudkøbing, Rasmus Rasmussen i Frellesvig, Ingeborg Lauridsdatter i Søvertorp, Kirsten, Søren Skomagers kone i Rudkøbing.

db. Dom. IV Advent [19. december 1686]
Hans Christensens søn i Svenstrup[?]
G: Anne Clausdatter, Rasmus Jensens kone i Boesgaard
F: Mads Christensen, t. i Boesgaard, Hans[?] Andersen i Vindeltorp Karen Panches i Skrøbelev og Ellen Pedersdatter, Barnets moster.

Pag. 1b (AO-opslag 78)

1687

db. Fe[ria?] tertia Nativitalis [3. juledag] [27. december 1686]
Christoffer Nissens datter i Kragholm, Anne [Anne Christoffersdatter]
G: Sinde, Peter Skyttes kone på Fårevejle.
F: Rasmus Bentsen ibid., Poul Mikkelsen, ibid., Dorthe Christensdatter og Anne Christiansdatter, alle på Fårevejle.
Anm: død.

db. Dom. II p. Epiph. [16. januar 1687]
Hans Andersens søn i Torpe, Peder [Peder Hansen]
G: Karen, Poul Harders[?] hustru i Rudkøbing
F: Rasmus Bentsen på Fårevejle, Niels Hansen min Svend, Kirsten Ivers, Hans[?] Andersen i Vindeltorp.

db. Dom. Sexag. [30. januar 1687]
Niels Hansens datter i Skrøbelev, Kirsten [Kirsten Nielsdatter]
G: Ellen, Hr. Sørens
F: Peder Jørgensen i Longelse; Peder Jensen, tj. i Rudkøbing; Ingeborg Lauridsdatter i Søvertorp; Inger Pedersdatter i Rudkøbing; Ellen Rasmusdatter, tj. i Rudkøbing.

db. Fest Purificationis Mariæ [2. februar 1687]
Laurids Jensen Krykkemands datter, Anne [Anne Lauridsdatter]
Sagde sig at være kommet fra Svanninge i Fyn. Havde ingen bevis. Rejste straks bort.

db. 6. april 1687
—- Hansens søn i Gammel Skrøbelev, Godtfred [Godtfred —-sen] – død
G: Margrethe Pedersdatter, Morten Lauridsens hustru i Rudkøbing.
F: Hans Madsen i Vindeltorp; Peder Nielsen Pelle i Torpe; Anne Christensdatter, Jens Poulsens hustru i Svenstrup, og Anne Lauridsdatter i Vindeltorp.

db. Fer. III Pentecost: [17. maj 1687]
Rasmus Nielsens søn i Kragholm, Hans [Hans Rasmussen] – død
G: Maren, Hans Christensens hustru i Svenstrup
F: Hans Nielsen i Vindeltorp; Hans Nielsen Skomager i Henninge; Anne Nielsdatter, urtegårdsmandens hustru i Kragholm og Anne, Hans Bødkers[?] datter, ibd.

db. Dom 2 p. Trin. [5. juni 1687]
Hans Hansens datter i Kragholm, Anne [Anne Hansdatter]
G: Ellen, Hr. Sørens
F: Mads Christensen i Boesgaard; Niels Jacobsen i Pederstrup; Dorthe Hansdatter i Lysemose; Sara Hansdatter i Skrøbelev; Sinde Peters på Fårevejle.

db. Dom. 10 p. Trin. [31. juli 1687]
Hans Mouridsens søn fra Torpe, Peder [Peder Hansen] – død
G: Anders Christensen Strandriders kone fra Assemose.
F: Hans Lauridsen i Torpe; Jens Mogensen i Gammel Skrøbelev, Kathrine Pedersdatter i Torpe; Birthe Lydichsdatter ibd.

db. 31. august 1687
Hans Madsens søn i Vindeltorp, Mogens [Mogens Hansen]
G: Maria Meels i Rudkøbing
F: Anders Rasmussen i Humble; Maren Markusdatter, Hans Nielsens hustru, ibd.; Niels Hansen, tj. i Rudkøbing, og Anne Lauridsdatter i Gammel Skrøbelev.

db. Dom. 18 p. Trin. [25. september 1687]
Rasmus Jeppesens søn i Henninge, Peder [Peder Rasmussen]
G: Maren, Hans Christensens kone, ibd.
F: Hans Smed, ibd.; Maren Lauridsdatter, ibd.; Hans Nielsen Skomager, ibd. og Peder Christensen i Østerby.

Pag. 2 (AO-opslag 78)

db. Dom. XXI p. Trin. [16. oktober 1687]
Rasmus Jensens datter i Boesgaard, Bodil [Bodil Rasmusdatter]
G: Sidsel, Claus Bertelsens kone i Søvertorp.
F: Arent Hansen Studiosus; Hans Clausen i Longelse; Maren, Hans Christensens kone i Henninge og Karen Hansdatter udi Fæbæk.

db. Dom. XXII p. Trin. [23. oktober 1687]
Margrethe [Margrethe Hansdatter], som var uægte født. Udlagt til fader Hans Poulsen, Moderen Elisabeth, som begge var kommet fra Fyn.
G: Ingeborg [Paaske?]
F: Anders Nielsen Pelle; Rasmus Navnesen [Rasmus Naffnesen]; Johanne, gamle Hans Andersens hustru; Ellen, Morten Bois [Morten Bay] kone; Bodil Nielsdatter Pelle, alle af Torpe.

db. 7. december 1687
Valdemar Poulsens datter i Kragholm, Maren [Maren Valdemarsdatter]
G: Hans Hansens hustru Kirsten, ibd.
F: Rasmus Bertelsen Ladefoged på Fårevejle; Rasmus Jensen, min tjener; Jørgen Hansen, tj. Clemend i Kragholm; Anne Hansdatter, ibd.; Anne Jeppesdatter, ibd.

db. Dom. 4 Advent. [18. december 1687]
Gregers Christensens søn i Blangshave, Svend [Svend Gregersen] – død
G: Hans Hansens hustru Kirsten
F: Rasmus Ladefoged på Fårevejle; Sinde Skyttes ibd.; Hans Bødker i Skrøbelev.

1688

db. Dom. Judica [1. april 1688]
Laurids Poulsens søn i Kragholm, Rasmus [Rasmus Lauridsen]
G: Dines Wittes hustru Karen Jacobsdatter i Rudkøbing
F: Rasmus Bertelsen Ladefoged på Fårevejle; Hans Andersen, tj. sin fader i Vindeltorp; Christoffer Nissens hustru Maren Nielsdatter i Kragholm; Maren Jeppesdatter, Hans Christensens kone i Henninge; Karen Mogensdatter, Christen Hansens hustru i Pusseløkke.

Lørdag den 14. april 1688 blev hjemmedøbt 2 børn i Pusseløkke, kaldet Hans og Morten – straks døde.

db. Dom. Quasi Modo Gen. [22. april 1688]
Peder Andersens barn i Torpe, Rasmus [Rasmus Pedersen] – død
G: Gertrud, Niels Andersens hustru, ibd.
F: Hans Mouridsen, ibd.; Christen Hansen i Skrøbelev; Maren Marcusdatter[?], ibd.; Peder Jacobsens datter i Vindeltorp.

db. 2. maj 1688
Christen Hansens datter i Skrøbelev, Maren [Maren Christensdatter]
G: Margrethe Torkilsdatter, min hustru.
F: Arent Hansen Studiosus; Niels Hansen, tj. i Rudkøbing; Christen Hansens hustru i Pusseløkke; Maren Navnesdatter, min tjenestepige.

db. Dom. Exaudi [27. maj 1688]
Jens Mogensens søn i Gammel Skrøbelev, Niels [Niels Jensen] som nogle dage tilforn var hjemmedøbt. [død]
G: Karen Mogensdatter, Christen Hansens hustru i Pusseløkke.
F: Rasmus Jensen i Boesgaard; Peder Lauridsen, tj. i Pusseløkke; Karen Tønnesdatter i Gammel Skrøbelev; Karen B—-[?], ibd.

Pag. 2b (AO-opslag 79)

db. Dom III p. Trin. [1. juli 1688]
Morten Boemands søn i Torpe, Jacob [Jacob Mortensen]
G: Anne, Hans Andersens hustru ibd.
F: Anders Nielsen Pelle, ibd.; Tyske Jacob i Rudkøbing; Karen Johansdatter, ibd.

db. Dom. V p. Trin. [15. juli 1688]
Mads Rasmussens søn i Torpe, Laurids [Laurids Madsen]
G: Ellen Iversdatter, Niels Hansens hustru i Skrøbelev.
F: Christen Hansen, ibd.; Karen Brydesdatter, ibd.; Niels Hansen, tj. i Rudkøbing; Lisbeth Iversdatter i Torpe.

db. Dicta die [nævnte dag= 15. juli 1688]
Jens Skomagers datter, Malene [Malene Jensdatter]
Han var en gammel kæltringmand. Om han var viet til sin kone eller ej, ved jeg ikke, thi han havde alle steder hjemme. [Barnet] blev derfor døbt som et uægte barn. Vorcavit[?] Ingeborg Pouls. Fostermoder.
F: Peder Nielsen, tj. i Vindeltorp, Peder Jacobsens hustru, ibd. og Niels Pedersen, tj. i Skrøbelev.

db. Dom XIIII p. Trin. [16. september 1688]
Rasmus Nielsens datter i Kragholm, Margrethe [Margrethe Rasmusdatter]
G: Kirsten, Hans Hansens hustru i Kragholm.
F: Laurids Poulsen, ibd., Erik Rasmussen, ibd., Maren, Christopher Nielsens hustru, ibd., Ellen Pedersdatter, tj. i Vindeltorp.

db. Dom. 20 p. Trin. [28. oktober 1688]
Erik Rasmussens søn i Kragholm, Morten [Morten Eriksen]
G: Kirsten, Hans Hansens hustru, ibd.
F: Laurids Poulsen, ibd., Rasmus Nielsen, ibd., Anne Jeppesdatter, ibd., Helle, Hans Panches hustru i Skrøbelev.

db. onsdag den 28. november 1688
Christen Hansens datter i Pusseløkke, Johanne [Johanne Christensdatter]
G: Sidsel, Claus Bertelsens hustru i Søvertorp.
F: Arent Hansen, studiosus i Rudkøbing, Rasmus Christensen i Lindelse, Anne Lucia Nielsdatter i Rudkøbing, Karen Brydes udi Skrøbelev.

db. Dom. 3 Adventus [16. december 1688]
Christen Rasmussens datter i Henninge, Karen [Karen Christensdatter]
G: Johanne, Laurids Poulsens hustru i Kragholm.
F: Rasmus Jeppesen i Henninge, Rasmus Rasmussen, ibd., Johanne Lollis [Lolliks?] i Vindeltorp.

1689

db. onsdag den 20. februar 1689
Hans Mathiesens datter i Torpe, Maren [Maren Hansdatter]
G: Ingeborg Helvig Lauridsdatter på Søvertorp.
F: Hans Lauridsen i Torpe, Hans Andersen, ibd., Kirsten, Jens Mogensens hustru i Skrøbelev, Elsebeth Iversdatter i Torpe.

db. Dom. Lætare [10. marts 1689]
Peder Christensens datter i Torpe, Johanne [Johanne Pedersdatter]
G: Sidsel, Claus Bertelsens hustru på Søvertorp.
F: Peder Hansen i Humble[?], Niels Hansen i Kiel[?], Anders Nielsen i Torpe, Ingeborg Helvig Lauridsdatter på Søvertorp.

Pag. 3 (AO-opslag 79)

f. 7. marts 1689, db. onsdag den 13. marts 1689
Ole Hansens datter i Gammel Skrøbelev, Anne [Anne Olsdatter]
G: Gertrud Nielsdatter, Mikkel Lauridsens hustru i Rudkøbing.
F: —— Hansen i Longelse, Hans Jensen i Løkkeby, Anders Nielsen Pelle i Torpe, Maren, Hans Christensens hustru i Henninge.

db. Dom. Jubilate [21. april 1689]
Rasmus Jensens søn i Boesgaard, Hans [Hans Rasmussen]
G: Ingeborg Lauridsdatter på Søvertorp.
F: Rasmus Rasmussen i Frellesvig, Jørgen Hansen i Longelse, Rasmus Ladefoged på Fårevejle og Maren Clausdatter i Longelse.

db. Dom. XII p. Trin. [18. august 1689]
Christopher Nielsens søn i Kragholm, Niels [Niels Christophersen]
G: Johanne, Laurids Poulsens hustru, ibd.
F: Rasmus Nielsen, ibd., Hans Bødker, ibd., Anne Jeppesdatter, ibd., Gertrud Madsdatter, ibd.

db. Dom. 14 p. Trin. [1. september 1689]
Hans Andersens søn i Torpe, Hans [Hans Hansen]
G: Karen, Christen Jensens hustru i Rudkøbing.
F: Knud Mortensen i Rifbjerg, Knud Hansen —- i Torpe, Elsebeth Iversdatter, ibd., Karen Nielsdatter, ibd., Karen Hansdatter, ibd.

db. Dom. XVIII p. Trin. [29. september 1689] om natten
Niels Hansens datter i Skrøbelev, Maren [Maren Nielsdatter] som straks døde.

db. Dom. 21 p. Trin. [20. oktober 1689]
Anders Nielsens datter i Vindeltorp, Maren [Maren Andersdatter]
G: Anne, Frands Bertelsens hustru i Rudkøbing.
F: Niels Eriksen i Rudkøbing, Niels Hansen, ibd., —– Hansen [Villads Hansen?] i Assemose, Kirsten Mortensdatter i Henninge, Johanne Hansdatter i Humble.

db. Dom. 22 p. Trin. [27. oktober 1689]
Hans Christensens datter i Svenstrup, Maren [Maren Hansdatter]
G: Anne, Jørgen Jørgensens hustru.
F: Hans Andersen Bødker i Rudkøbing, Jochum Feldbereders hustru, ibd., Niels Andersen i Vindeltorp, Anne Olsdatter i Svenstrup.
Død.

Omnicum Sanct. [1. november 1689] er født et dødt barn i Pusseløkke, søm hørte Poul Mortensen til.

db. Dom. 24 p. Trin. [10. november 1689]
Peder Lauridsens søn i Gammel Skrøbelev, Mogens [Mogens Pedersen]
G: Anne, Rasmus Pedersens hustru i Rudkøbing.
F: Hans Hansen Dreyer, ibd., Inger Pedersdatter, ibd., Rasmus Jensen i Boesgaard, Anne Olsdatter i Svenstrup, Inger Madsdatter i Skrøbelev.
Død.

db. Dom. 1 Advent [1. december 1689]
Christen Hansens datter i Skrøbelev, Kirchen [nok: Kirsten] [Kirsten Christensdatter]
G: Anne, Jørgen Jørgensens hustru i Rudkøbing.
F: Jacob Witt i Rudkøbing, Niels Eriksen, ibd., Anna Lucia, ibd., Inger Pedersdatter, ibd., Ingeborg Brydes, ibd.
Død.

Pag. 3b (AO-opslag 80)

db. Fer. 2 Nativ [26. december 1689]
Anders Nielsens datter i Svenstrup, Ellen [Ellen Andersdatter]
G: Ellen, Niels Hansens hustru i Skrøbelev.
F: Hans Nielsen Skomager i Henninge, Kirsten Mortensdatter, ibd., Niels Pedersen, tj. på Søvertorp, Mette Jensdatter i Svenstrup.
Død.

db. Fer. 3 Nativ [27. december 1689]
Et uægte barn af Dorthe Johansdatter og Rasmus Bentsen Ladefoged på Fårevejle, Rasmus [Rasmus Rasmussen]
G: Sinde, Peter Skyttes hustru.
F: Anders Nielsen i Vindeltorp, Hans Hansen i Kragholm, Laurids Poulsen, ibd., Helvig Nielsdatter på Fårevejle.