Skrøbelev 1686-1795 – trolovede og viede

NB: Dækker pt. perioden 1686-1763

Den ældste, bevarede kirkebog for Skrøbelev sogn er påbegyndt af præsten Niels Gjødesen, der i 1686 efterfulgte sin svigerfader Torkil Christensen som præst for Rudkøbing og Skrøbelev.

Bogen er oprindeligt inddelt i fire afdelinger med hver sin paginering (1-72b):
I – trolovede og viede
II – fødte og døbte
III – introducerede
IV – døde og begravede

Men som tiden går inddrages dele af bogen til nye typer af indførsler, nemlig offentlig skrifte (fra 1728) og konfirmationer (fra 1774). Allerede i 1751 er afdelingen for fødte og døbte udfyldt, og disse indførsler føres videre andre steder i bogen. Dette medfører, at de andre afdelinger også fyldes op, og efterhånden bliver bogen mere og mere uoverskuelig indtil den fyldes helt ud i 1795, og præsten må anskaffe en ny.

De uddrag, jeg her vil præsentere, er mit forsøg på at gøre denne uoverskuelige bog lettere tilgængelig.

Trolovede og viede 1686-1794 findes i kirkebogens første afdeling på pag. 1- 37b (AO-opslag 4-43). De efterfølgende sider er udfyldt med andre indførsler, og derfor findes trolovede og viede 1794-1795 først på pag. 61-62 i samme afdeling (AO-opslag 66-67).

Du kan søge efter specifikke ord i teksten ved at benytte Ctrl+f.


Pag. 1 (AO-opslag 4)

1686

V: Dom. 3 p. Trin. [20. juni 1686]
Rasmus Hansen i Assemose, som førte sin attest fra hr. Mikkel i Longelse, og Mette Nielsdatter, sl. Poul Skomagers enke i Vindeltorp.

T: Dom. 2 Adv. [5. december 1686]
V: Dom. Oculi [27. februar 1687]
Christopher Nissen af Kragholm og Maren Nielsdatter, som førte attest fra Snøde[?]

1687

T: Dom. Esto Mihi [6. februar 1687]
V: Dom. Judica [13. marts 1687]
Peder Christensen i Østerby i Longelse [rettelig: Fuglsbølle Sogn], som førte hr. Mikkels attest, og Karen Jensdatter Kruses[?], født i Kirke Skrøbelev.

T: Dicta die [Nævnte dag= Dom. Judica= 13. marts 1687]
V: Dom. Cantate [24. april 1687]
Poul Andersen Klindting[?], opvokset i Skrøbelev og Anne Torkilsdatter, som førte attest fra Bøstrup.

T: 28. september [1687]
V: 7. december [1687]
Poul Mortensen i Pusseløkke, førte bevis fra Simmerbølle og Bodil Hansdatter, sl. Hans Jacobsens enke, sammesteds.

T: 29. september [1687]
V: Kyndelmissedag [2. februar 1688]
Christen Hansen, barnefødt i Torpe og Margrethe Henriksdatter som har tjent mange år i Rudkøbing.

T: Dom. XXIII p. Trin. [30. oktober 1687]
V: Dom. Inv. [4. marts 1688]
Rasmus Jensen, opvokset her i sognet og Gertrud Rasmusdatter, født i Kragholm.

T: 21. november [1687]
V: 11. januar [1688]
Rasmus Hansen i Longelse, som førte bevis fra hr. Mikkel og Bodil Nielsdatter, Niels Andersens datter i Torpe.

T: 28. november [1687]
V: Dom. 1a p. Epiph. [8. januar 1688]
Hans Andersen [ved vielsen: Hans Jensen], der førte bevis fra sognepræst Hans Olsen Tagge i Svanninge og Elisabeth Pedersdatter, der førte bevis fra sognepræst Mogens Jensen i Øster Skerninge.

1688

T: 14. januar [1688]
V: [Vielsen er ikke indført i kirkebogen]
Rasmus Hansen i Assemose, som førte hr. Mikkels attest, og Margrethe Pedersdatter, som i lang tid har været i sognet.


Pag. 1b (AO-opslag 5)

T: 4. februar [1688]
V: Dom. XXIII p. Trin. [18. november 1688]
Jørgen Hansen, som i lang tid har tjent i sognet, og Maren Lauridsdatter, født i Henninge.

T: Dom. Sexagesima [18. februar 1688]
V: Dom. Exaudi [8. juli 1688]
Jørgen Hansen, som også har tjent længe i sognet, og Anne Pedersdatter, Hans Bødkers steddatter i Kragholm.

T: Dom. Judica [1. april 1688]
V: 20. juni 1688
Jørgen Mikkelsen, enkemand som førte bevis fra Humble, og Susanne Lauridsdatter, som i lang tid har været hos sin søster på Søvertorp.

T: Dom. 3 Pent. [5. juni 1688]
V: Dom: 16 p. Trin. [30. september 1688]
Rasmus Sørensen Hjulmand, enkemand i Kragholm, og Mette Madsdatter, enke sammesteds.

T: Festo Michaelis [29. september 1688]
V: Dom. VI p. Trin. [7. juli 1689]
Mads Christensen, som førte bevis fra Longelse, og Karen Tønnesdatter, født i Gammel Skrøbelev.

T: 3. oktober 1688
V: Dom. p. Natalis [30. december 1688]
Anders Nielsen, enkemand i Vindeltorp, og Maren Pedersdatter, født i Torpe.

1689

T: Dom. Jubilate [21. april 1689]
V: 3. juli 1689
Jens Ibsen [rettet til Jens Iversen], som havde ingen steder hjemme. Førte bevis fra Snøde, at han var enkemand, og Johanne Eggertsdatter, som fulgte brudgommen. Lydich Nielsen i Torpe rakte hånd i menigheden, at hun var fri for ægteskab.

T: Dom. 8 p. Trin. [21. juli 1689]
V: Dom. 24 p. Trin. [10. november 1689]
Rasmus Rasmussen, som førte bevis fra hr. Hansen i Simmerbølle, og Maren Christensdatter, enke i Kragholm.

T: Dom. XV p. Trin. [8. september 1689]
V: Dom. 21. p. Trin. [20. oktober 1689]
Anders Nielsen, som har været i sognet siden han var barn, og Johanne Hansdatter, født i —–[?] [Stednavnet slidt væk]

Pag. 2 (AO-opslag 5)

T: Dom. 2 Adv. [8. december 1689]
V: Dom. Oculi [23. marts 1690]
Hans Hansen, T—mand i Kragholm, og Anne Christensdatter, som førte bevis fra hr. Peder Jensen i Lundby på Tåsinge.

1690

T: 25. januar 1690
V: Dom. Inv. [9. marts 1690]
Christian Clausen, som førte bevis fra hr. Høst i Humble, og Ellen Pedersdatter, som fra sin ungdom har tjent her i sognet.

T: 25. januar 1690
V: Fer. 2 Pasc. [21. april 1690]
Niels Andersen, født i Vindeltorp, og Anne Olufsdatter, hvis forældre bor i Svenstrup.

T: 9. marts 1690
V: Dom. 1 p. Pasc. [27. april 1690]
Hans Andersen, født her i sognet, og Anne Lauridsdatter, født her i sognet.

1691

T: 13. februar 1691
V: 1. april 1691
Rasmus Lauridsen i Henninge, der førte bevis fra hr. Ole i Humble, og Maren Jeppesdatter, sl. Hans Christensens enke i Henninge.

T: 22. februar 1691
V: Dom. 6. p. Trin. [19. juli 1691]
Hans Nielsen i Henninge, som var født i Skrøbelev Sogn, og Kirsten Mortensdatter i Henninge, som også var født i Skrøbelev Sogn.

T: Fer. 3 Pentecost. [2. juni 1691]
V: Dom. XII p. Trin. [30. august 1691]
Rasmus Nielsen i Kragholm, som førte bevis fra hr. Mads Trane i Rønninge på Fyn, og Anna Jeppesdatter [ved vielsen Anne Kathrine Jeppesdatter], hvis forældre bor i Kragholm.

T: Dom. 3 p. Trin. [28. juni 1691]
V: Dom. 1 p. Epiph. [10. januar 1692]
Lasse Hansen i Fuglsbølle, som førte bevis fra hr. Christian i Longelse, og Mette Chistensdatter, som har været her i sognet siden hun var barn.

Pag. 2b (AO-opslag 6)

1692

T: Dom. Qvas.mod. [3. april 1692]
V: Dom. 8 p. Trin. [17. juli 1692]
Hans Olsen i Kragholm, som førte bevis fra hr. Peder i Landet på Tåsinge, og Anne Christensdatter, enke som bor i Kragholm.

T: Dict. Die [nævnte dag = 3. april 1692]
V: Dom. 4 p. Trin. [19. juni 1692]
Niels Bødker, sammesteds [Kragholm], som var barnefødt her i menigheden, og Gertrud Clausdatter, som i lang tid har tjent her i Skrøbelev og i Rudkøbing.

1693

T: 22. marts 1693
V: Fer. 2 Pasc. [17. april 1693]
Niels Mortensen i Rifbjerg, som førte bevis fra Simmerbølle, og Inger Madsdatter, som i mange år her været her i menigheden.

T: 24. marts 1693
V: 2. juni 1693
Jørgen Hansen i Henninge, som førte bevis fra Longelse, og Johanne Hansdatter, der var født i Henninge.

T: Dom. Exau. [28. maj 1693]
V: Dom. 3 p. Trin. den 2. juli [1693]
Søren Mikkelsen, som førte bevis fra hr. Jens i Bøstrup, og Birthe Lydichsdatter, som var født i Torpe.

1694

T: Dom. int. Circum et Epiph. [Egentlig Søndag mellem Nytår og Hellig 3 Konger, men en sådan fandtes ikke i 1694 – muligvis menes Søndag mellem Jul og Nytår, der i 1693 faldt 31. december]
V: Brudgommen døde, og de blev ikke viet.
Jørgen Rasmussen, der førte bevis fra Kullerup, og Maren Nielsdatter, Christoffer Nissens hustru.

Pag. 3 (AO-opslag 6)

T: 14. marts 1694
V: 6. juni 1694
Peder Nielsen Pelle, født her i sognet, og Maren Mogensdatter, født her i sognet.

T: 10. juni 1694
V: Dom. 22 p. Trin. [4. november 1694]
Jørgen Pedersen, som førte bevis fra hr. Henrik i Tved, og Maren Nielsdatter, enke i Kragholm.

T: Dom. 2 p. Trin. [17. juni 1694]
V: Fest. Omn. Sanct. [1. november 1694]
Jens Rasmussen Møller, som har været lang tid i sognet, og Maren Mortensdatter, født i Henninge.

T: Dom. 3 p. Trin. [24. juni 1694]
V: Fest Michaelis [29. september 1694]
Niels Poulsen, der førte bevis fra hr. Christen i Kullerup[?] på Fyn, og Maren Bertelsdatter, der førte bevis fra hr. Jens i Bøstrup.

T: 14. juli 1694
V: Dom. 24 p. Trin. [18. november 1694]
Mikkel Rasmussen, født her i menigheden, og Margrethe Clausdatter, født her i menigheden.

T: Dom. 11 p. Trin. [19. august 1694]
V: 3. oktober 1694
Hans Madsen, født i Rudkøbing, og Inger Jensdatter, født her i sognet.

T: Dom. 11 p. Trin. [19. august 1694]
V: Dom. 17 p. Trin. [30. september 1694]
Jørgen Nielsen, der førte attest fra mag. O—–stadde[?] på Lolland, og Malene Hansdatter, født i Kragholm.

T: 25. august 1694
V: Dom. 21 p. Trin. [28. oktober 1694]
Rasmus Lauridsen, som førte attest fra hr. Niels i Tranekær, og Anne Henriksdatter, der har tjent lang tid her i sognet.

T: Dom. 16 p. Trin. [23. september 1694]
V: Dom. 1 Advent. [2. december 1694]
Rasmus Pedersen, som førte bevis fra Longelse, og Karen Pedersdatter Brydde, født her i sognet.

Pag. 3b (AO-opslag 7)

T: [ikke trolovet]
V: 17. oktober 1694 i Faarevejle Kirke efter kgl. bevilling af 11. september 1694.
Thomas Christensen, foged på Nislevgaard på Fyn, og Kirstine Hansdatter, tjener på Faarevejle.

T: 3. november 1694
V: Dom. Sept. [20. januar 1695]
Christen Pedersen, hcis forældre bor her i sognet, og Maren Jørgensdatter [måske: Jørgens enke – ved vielsen står hun som Maren Lauridsdatter], enke i Henninge.

1695

T: 6. februar 1695
V: Dom. Trin. [19. maj 1695]
Anders Rasmussen, der førte bevis fra hr. Peder Jensen i Lunde på Tåsinge, og Maren Pedersdatter, hvis forældre bor i Vindeltorp.

T: 28. maj 1695
V: Dom. 7 p. Trin. [7. juli 1695]
Peder Christensen, enkemand i Torpe, og Maren Jensdatter, født i Svenstrup.

T: 2. oktober 1695
V: Dom. 2 Adventus [8. december 1695]
Laurids Jensen, født her i sognet, og Anna Mortensdatter, enkekvinde i Torpe.

T: Dom. XX p. Trin. [6. oktober 1695]
V: Dom. 27. p. Trin. [24. november 1695]
Hans Vincentzen, født i Rudkøbing, og Kirsten Hansdatter, født på Fyn og har været mange år i sognet.

Pag. 4 (AO-opslag 7)

T: 11. december 1695
V: Dom. Cant. [10. maj 1696]
Christen Hansen, hvis forældre bor i sognet, og Kathrine Pedersdatter, hvis forældre bor i sognet.

T: 12. december 1695
V: Dom. 3 p. Epiph. [26. januar 1696]
Christen Christensen i Skrøbelev, som førte bevis fra hr. Christian i Longelse, og Margrethe Henriksdatter, sl. Christen Hansens enke sammesteds.

1696

T: Dom. Sexag. [16. februar 1696]
V: Dom. Jud. [29. marts 1696]
Laurids Olsen, hvis forældre bor i Svenstrup, og Inger Knudsdatter, hvis forældre bor i Svenstrup.

T: 26. februar 1696
V: 1. april 1696
Mikkel Andersen, født her i sognet, og Karen Lauridsdatter, Jørgen Madsens enke i Vindeltorp.

T: 4. marts 1696
V: Dom. Jub. [3. maj 1696]
Thomas Jørgensen, der førte bevis fra hr. Mads i Simmerbølle, og Kirsten Hansdatter, der har været lang tid her i sognet.
F: Rasmus Nielsen i Blangshave og Hans Clausen, sammesteds.

T: 10. april 1696
V: Dom. V p. Trin. [12. juli 1696]
Mads Nielsen, født her i sognet, og Lisbeth Iversdatter, født her i sognet.

T: 18. juli 1696
V: 21. oktober 1696
Mads Rasmussen Kiel[?] i Kirke by, som førte bevis fra hr. Mogens Hansen i Humble, og Karen Jensdatter, hvis forældre bor i Svenstrup.

T: 20. august 1696
V: Dom. XIX p. Trin. [18. oktober 1696]
Jørgen Pedersen i Longelse, som førte bevis fra sognepræsten hr. Christian Prydtz, og Elsebeth Iversdatter, født her i sognet.

Pag. 4b (AO-opslag 8)

T: Dom. 17 p. Trin. [4. oktober 1696]
V: Dom. 3 Adventus [13. december 1696]
Hans Rasmussen, der førte bevis fra hr. Niels i Tranekær, og Maren Andersdatter, der førte bevis fra hr. Hans i Vore på Tåsinge.

1697

T: 17. marts 1697
V: 4. november 1697
Laurids Hansen, der førte bevis fra hr. Mogens i Humble, og Maren Pedersdatter, enke i Vindeltorp.

T: 18. oktober 1697
V: Dom. 3 Adv. [12. december 1697]
Niels Pedersen, der førte bevis fra hr. Rasmus Nielsen i Vestenskov på Lolland, og Dorte Christensdatter, født i Rudkøbing.

T: 3. november 1697
V: 6. december 1697
Mads Pedersen, der førte attest fra hr. Axel i Tryggelev, og Malene Nielsdatter, født og opvokset i Torpe.

1698

T: 5. februar 1698
V: Dom. Ocul. [27. marts 1698]
Niels Lydichsen, født i Torpe, og Lisbeth Iversdatter, enke i Kragholm.

T: 6. april 1698
V: Dom. Jub. [15. maj 1698]
Peder Jørgensen, der førte attest fra hr. Jens Jensen i Bøstrup, og Kathrine Christensdatter, hvis forældre bor på Faarevejle.

T: 11. november 1698
V: 27. december 1698
Christen Nielsen, der førte attest fra hr. Vilysen[?] i Næver[?], og Maria Christensdatter, hvis forældre bor på Faarevejle.

1699

T: Dom. Sex. [12. februar 1699]
V: Dom. Mis. [23. april 1699]
Peder Jørgensen i Skrøbelev, der førte attest fra hr. Niels Vang i Tranekær, og Karen Lauridsdatter, født der på stedet.

Pag. 5 (AO-opslag 8)

T: 11. november 1699
V: Dom. 3 Advent. [17. december 1699]
Mogens Pedersen, der siden han var dreng har været i menigheden, og Maren Lauridsdatter, der har tjent lang tid i menigheden.
F: Hans Lauridsen Smed i Henninge.

T: 13. november 1699
V: 7. februar 1700
Jens Rasmussen, der førte bevis fra hr. Poul Skytte på Tåsinge, og Sophie Rasmusdatter, enkekvinde i Svenstrup.

T: 29. december 1699
V: Dom. Rem. [7. marts 1700]
Rasmus Marcussen, der førte bevis fra hr. Peder Jensen på Tåsinge, og Inger Knudsdatter, enke her i sognet.

1700

T: 17. januar 1700
V: 17. marts 1700
Jørgen Nielsen og Karen Hansdatter, begge født og opvokset i Torpe.

T: 19. juni 1700
V: 1. december 1700
Mikkel Lauridsen, der førte attest fra hr. Mogens i Humble, og Maren Rasmusdatter, som er hos sin fader i Henninge.

T: 9. juli 1700
V: Dom. 15 p. Trin. [19. september 1700]
Christen Lauridsen fra Magleby, som førte attest fra hr. Frands Krag, sammesteds, og Abelone Rasmusdatter som førte bevis fra hr. Niels Vang i Tranekær.

T: 10. juli 1700
V: 3. november 1700
Jep Rasmussen, født i Henninge og Anne Lauridsdatter, enke i Kragholm.

T: 25. september 1700
V: 22. november 1700
Morten Rasmussen, født i Kragholm og Maren Pedersdatter, enke i Svenstrup.

Pag. 5b (AO-opslag 9)

T: Dom. 23. p. Trin. [14. november 1700]
V: Dom. Rem. [20. februar 1701]
Niels Rasmussen, som siden han var barn har været i menigheden, og Elisabeth Corneliusdatter, hvis fader bor i Kragholm.

T: 24. november 1700
V: 19. januar 1701
Peder Mogensen og Bodil Christensdatter, hvis begge forældre bor i sognet.

1701

T: Dom. Sex. [30. januar 1701]
V: Dom. Pal. [20. marts 1701]
Hans Hansen og Kirsten Iversdatter, begge født og opvokset her i sognet.

T: Dom. 2 p. Trin. [5. juni 1701]
V: Dom. 21 p. Trin. [16. oktober 1701]
Henrik Andersen, der førte bevis fra hr. Berent i Hesselager på Fyn, og Gunder Jensdatter, født her i Sognet.

T: 4. juni 1701
V: 14. juli 1701
Rasmus Hansen, født i Torpe og Gertrud Godtfredsdatter, født i Longelse, førte bevis fra hr. Christian Prydtz sammesteds.

T: Dom. XII p. Trin. [14. august 1701]
V: Dom. 1 Adv. [27. november 1701]
Peder Hansen, der førte bevis fra hr. Knud Trochmann i Skårup på Fyn, og Abelone Godtfredsdatter, som førte attest fra hr. Holger Jacobsen i Østofte på Lolland.

1702

T: 28. februar 1702
V: 14. august 1702
Jens Rudolph Jensen og Mariche Bertelsdatter, enke i Kragholm.
F: Nicolaj Bech på Bjerrebygaard.

T: Dom. Jub. [7. maj 1702]
V: 7. juli 1702
Anders Hansen, som førte bevis fra hr. Knud Trochmann i Skårup, og Maren Lauridsdatter, som førte bevis fra hr. Niels Vang i Tranekær.

Pag. 6 (AO-opslag 9)

T: 30. maj 1702
V: Dom. 3 p. Trin. [2. juli 1702]
Peder Nielsen i Blegholm, og Dorte Nielsdatter, for hvilke hr. Niels Vang i Tranekær attesterede.

T: 14. juni 1702
V: 12. juli 1702
Mikkel Jørgensen fra Humble, førte bevis fra hr. Mogens sammesteds, og Karen Andersdatter, født i Vindeltorp.

T: 1. juli 1702
V: Dom. 6 p. Trin. [23. juli 1702]
Peder Jørgensen, enkemand i Gammel Skrøbelev, og Maren Hansdatter, som siden hun var barn har været her i menigheden.

T: 4. oktober 1702
V: Dom. 22 p. Trin. [12. november 1702]
Christen Hansen, som førte bevis fra hr. Poul Skytte på Tåsinge, og Birthe Rasmusdatter, som i mange år har været i menigheden.

1703

T: 21. februar 1703
V: Fer. 2 Pasc. [9. april 1703]
Jørgen Mikkelsen, enkemand, der førte hr. Mogens Hansens attest fra Humble, og Kirsten Andersdatter, opvokset her i menigheden.

T: 30. februar 1703 [Det står der!]
V: 2. maj 1703
Mads Andersen og Maren Rasmusdatter, begge fødte og opvoksede her i menigheden.

T: 21. marts 1703
V: Dom. 7 p. Trin. [22. juli 1703]
Hans Rasmussen og Dorthe Henriksdatter, begge opvoksede her i menigheden.

T: 28. marts 1703
V: 21. juni 1703
Niels Hansen og Johanne Mortensdatter, begge fødte og opvoksede i Kragholm.

Pag. 6a (AO-opslag 10)

T: Dom. Mis. [22. april 1703]
V: Fer. 3 Pent. [29. maj 1703]
Niels Hansen, som siden han var dreng har været her i menigheden, og Bodil Lydichsdatter, født i Torpe.

T: Fest Joh. Bapt. [24. juni 1703]
V: Dom. 17 p. Trin. [30. september 1703]
Hans Pedersen, som fra barndommen er opvokset her i menigheden, og Margrethe Hansdatter, som førte attest fra hr. Mogens Haugaard i Humble.

T: Dom. 8 p. Trin. [29. juli 1703]
V: Dom. 16 p. Trin. [23. september 1703]
Laurids Jørgensen og Kirsten Thomasdatter, begge opvoksede her i menigheden.

T: Dom. 14 p. Trin. [9. september 1703]
V: Dom. 20. p. Trin. [21. oktober 1703]
Laurids Andersen, født på Fyn, som i mange år har været her i sognet, og Kirsten Jeppesdatter, født her sammesteds.

T: Dom. 18 p. Trin. [7. oktober 1703]
V: Dom. Cant. [20. april 1704]
Niels Jørgensen, født i Skårup på Fyn, og Anne Madsdatter, født i Tryggelev, som begge førte bevis fra hr. Niels Vang provst i Tranekær.

1704

T: Die. Vir. [20. marts 1704]
V: Dom. Exaudi [15. juni 1704]
Peder Ertmand, født i Rudkøbing, og Sophia Andersdatter, som i lang tid har tjent i Skrøbelev Sogn.

T: Dom. Qvas. mod. [30. marts 1704]
V: Dom. 3 p. Trin. [8. juni 1704]
Peder Rasmussen, født i Blangshave, og Gertrud Hansdatter, som i mange år har tjent her i sognet.

T: 19. april 1704
V: 30. juli 1704
Mads Eriksen, som førte bevis fra hr. Niels i Tranekær, og Dorthe Hansdatter, født i Henninge.

Pag. 7 (AO-opslag 10)

T: Dom. 24 p. Trin [2. november 1704]
V: Dom. 27 p. Trin. [23. november 1704]
Poul Lauridsen, født i Kragholm, og Bodil Lydichsdatter, enke sammesteds.

1705

T: 25. juli 1705
V: Dom. 21 p. Trin. [1. november 1705]
Jacob Mogensen af Longelse, som førte sognepræsten hr. Christians attest, til Maren Jensdatter, enke i Torpe.

T: 8. august 1705
V: 4. november 1705
Mads Sørensen, født i Rolsted på Fyn, og Johanne Mogensdatter, født i Vindeltorp.
F: Hans Madsen i Vindeltorp og Peder Nielsen i Gammel Skrøbelev.

1706

T: 9. juni 1706
V: Dom. 18 p. Trin. [3. oktober 1706]
Niels Sørensen, enkemand i Herslev, og Johanne Nielsdatter, som i mange år har været her i menigheden.
F: hr. Gøde i Lindelse.

T: 13. oktober 1706
V: Dom. 1 Advent. [28. november 1706]
Mogens Pedersen, som førte attest fra hr. Gøde i Lindelse, og Karen Pedersdatter, enke i Gammel Skrøbelev.

T: 3. november 1706
V: Fer. 2 Nat. [26. december 1706]
Niels Hansen, som førte bevis fra hr. Mogens i Humble, og Kirsten Knudsdatter, som tjente i Svenstrup.

T: 18. december 1706
V: Dom. 6 p. Ep. [13. februar 1707]
Lars Jørgensen, født i Vindeltorp, og Anna Nielsdatter, født i Torpe.

T: 29. december 1706
V: 18. februar 1707
Lars Jørgensen Smed, født i Illebølle, førte hr. Gødes bevis fra Lindelse, og Bodil Rasmusdatter, født i Boesgaard.

Pag. 7b (AO-opslag 11)

1707

T: 9. februar 1707
V: Fer. 2 Pasc. [25. april 1707]
Rasmus Hansen Smed, som førte bevis fra hr. Christian i Longelse, og Maren Christensdatter, født i Skrøbelev.

T: Dom. 2 p. Trin. [3. juli 1707]
V: Dom. 16 p. Trin. [9. oktober 1707]
Jørgen Zachariasen og Anne Hansdatter, som begge lang tid har tjent her i sognet.

T: 17. september 1707
V: Dom. 21. p. Trin. [13. november 1707]
Hans Madsen, enkemand i Torpe, og Maren Jespersdatter, født i Kragholm.

T: 7. oktober 1707
V: 7. december 1707
Rasmus Larsen i Kragholm, og Johanne Rasmusdatter i Henninge, begge fødte og opvoksede her i sognet.

T: Dom. 19. p. Trin. [30. oktober 1707]
V: Fer. 2 Nativ. [26. december 1707]
Hans Pedersen, enkemand i Kragholm, og Anne Olesdatter, som førte attest fra hr. Gamaliel i Svendborg.

T: 2. november 1707
V: 4. januar 1708
Jens Christensen, som førte bevis fra hr. Frantz i Magleby, og Johanne Christensdatter, født i Pusseløkke.

1708

T: 24. februar 1708
V: 3. juli 1709
Lars Rasmussen, født i Henninge, og Kirsten Mortensdatter, enkekvinde i Kragholm.

T: 28. marts 1708
V: 6. juni 1708
Mads Hansen, som en tid lang tjente på Søvertorp, og Karen Hansdatter, født i Torpe.

1709

T: 22.marts 1709
V: 19. juli 1709
Claus Hansen Nagel, som førte bevis fra hr. Christen i Rise på Ærø, og Karen Rasmusdatter, født og opvokset i Henninge.

T: 27. april 1709
V: 19. juni 1709
Ole Jensen, som førte bevis fra hr. Niels i Tranekær, og Maren Rasmusdatter, født i Boesgaard.

Pag. 8 (AO-opslag 11)

T: 24. maj 1709
V: Dom. 9 p. Trin. [28. juli 1709]
Hans Pedersen, enkemand i Kragholm, og Margrethe Tønnesdatter, født i Gammel Skrøbelev.

T: 5. august 1709
V: Dom. 24 p. Trin. [10. november 1709]
Hans Mortensen, født og opvokset i Kragholm, og Anne Hansdatter, enke i Henninge.

T: 22. august 1709
V: Dom. 21 p. Trin. [20. oktober 1709]
Anders Nielsen Bødker, som førte bevis fra hr. Jacob i Faaborg, og Kirsten Hansdatter, enke i Kragholm.

T: 19. oktober 1709
V: Dom. 2 Adv. [8. december 1709]
Jørgen Rasmussen, opvokset i Rudkøbing, og Johanne Jensdatter, født i Svenstrup.

T: 19. oktober 1709
V: Fer. 2 Nat. [26. december 1709]
Lars Larsen, som lang tid har tjent her i Skrøbelev Sogn, og Anna Dorthe Andersdatter, som førte bevis fra hr. Gøde i Lindelse.

T: 16. november 1709
V: Dom. Inv. [9. marts 1710]
Rasmus Rasmussen, som førte bevis fra hr. Poul i Vorre på Tåsinge, og Gertrud Godtfredsdatter, enke i Torpe.

T: Dom. p. Nat. [28. december 1709]
V: 11. februar 1710
Lars Jørgensen, enkemand af Torpe, og Inger Torsdatter, opvokset her i sognet.

1710

T: Dom. Exavd. [1. juni 1710]
V: Dom. 5 p. Trin.
Jørgen Rasmussen, som førte hr. Niels Vanges bevis, og Inger Mogensdatter.
F: Niels Broch på Faarevejle.

T: 28. juni 1710
V: 1. august 1710
Hans Nielsen og Kirsten Nielsdatter, begge fødte og opvoksede i Skrøbelev menighed.

T: 23. august 1710
V: Dom. 18 p. Trin. [19. oktober 1710]
Rasmus Nielsen, enkemand i Blangshave, og Maren Hansdatter, som i mange år har været her i menigheden.

T: 2. december 1710
V: 4. februar 1711
Morten Rasmussen, enkemand i Svenstrup, og Karen, Ole Hansens datter i Gammel Skrøbelev.

Pag. 8b (AO-opslag 12)

1711

T: 31. januar 1711
V: Dom. jub. [26. april 1711]
Mogens Hansen, født i Vindeltorp, og Anne Andersdatter Vanch[?], opvokset i Skrøbelev.

T: 18. februar 1711
V: Dom. qvas. [12. april 1711]
Mikkel Andersen, enkemand i Vindeltorp, og Karen Nielsdatter, hos sine forældre i Torpe.

T: 25. februar 1711
V: Fer. 2 Pasc. [6. april 1711]
Anders Hansen, født i Torpe, og Lisbeth Iversdatter, enke i Kragholm.

T: 9. april 1711
V: 1. juli 1711
Rasmus Rasmussen i Henninge, og Karen Jørgensdatter, begge opvoksede her i sognet.

T: 15. april 1711
V: Dom. 9 p. Trin. [2. august 1711]
Christen Andersen, førte attest fra hr. Christian i Longelse, og Anne Erichsdatter, født her i Kragholm.

T: 23. oktober 1711
V: Dom. 1 Adv. [29. november 1711]
Morten Rasmussen, enkemand i Svenstrup, og Ellen Mortensdatter, født her i Henninge.

1712

T: 16. januar 1712
V: 27. april 1712
Hans Hansen, født i Henninge, og Margrethe Jørgensdatter, enke i Boesgaard.

T: 1. juli 1712
V: Dom. 21. p. trin. [16. oktober 1712]
Hans Nielsen og Kirsten Hansdatter, begge fødte og opvoksede her i menigheden.

T: 3. september 1712
V: 5. november 1712
Rasmus Hansen, enkemand af Rifbjerg, førte bevis fra hr. Hartvig i Simmerbølle, og Mette Danielsdatter, som fra første barndom har været her i menigheden.

T: 23. november 1712
V: 1. januar 1713
Rasmus Rasmussen, enkemand i Torpe, og Ingeborg Madsdatter, født og opvokset sammesteds.

Pag. 9 (AO-opslag 12)

1713

T: 18. februar 1713
V: Fer. 2 Pasch. [17. april 1713]
Jens Rasmussen i Svenstrup, og Anne Olesdatter i Skrøbelev.

T: 4. marts 1713
V: Dom. 2 p. Trin. [25. juni 1713]
Laurids Knudsen Skomager, som førte bevis fra hr. Gøde i Lindelse, og Johanne Christensdatter, født og opvokset i Pusseløkke.

T: 4. marts 1713
V: Die Vir. [13. april 1713]
Claus Jensen, førte bevis fra hr. Hartvig i Simmerbølle, og Anne Jørgensdatter, enke i Kragholm.

T: 22. marts 1713
V: Fer. 2 Pentec. [5. juni 1713]
Rasmus Nielsen, enkemand i Blangshave, og Kirsten Christensdatter, opvokset her i menigheden.

T: 28. juni 1713
V: Dom. 14 p. Trin. [17. september 1713]
Ole Madsen Vinter, førte bevis fra Magist. Peder Claudian i Kværndrup, og Johanne Eggertsdatter, enke i Vindeltorp.

T: 4. oktober 1713
V: Dom. 24 p. Trin. [26. november 1713]
Peter Rasmussen, enkemand i Blangshave, og Johanne Hansdatter, født og opvokset i Torpe.

1714

T: 1. februar 1714
V: Dom. Rog. [6. maj 1714]
Hans Jensen Panch, enkemand i Skrøbelev, og Kirsten Christensdatter, født sammesteds.

Pag. 9b (AO-opslag 13)

T: 24. maj 1714
V: 5. juli 1714
Hans Mikkelsen, som fra barndommen har været i Rudkøbing, og Karen Rasmusdatter, Nagels enke af Henninge.

T: 16. oktober 1714
V: Dom. 25 p. Trin. [18. november 1714]
Rasmus Mortensen og Kirsten Hansdatter, begge fødte og opvoksede i Kragholm.

T: 5. december 1714
V: 30. april 1715
Mikkel Madsen af Lollesgaard, førte hr. Hartvigs bevis fra Simmerbølle, og Anne Pedersdatter, født i Gammel Skrøbelev.

1715

T: 18. maj 1715
V: Dom. 9 p. Trin. [18. august 1715]
Henrik Andersen Skrædder, enkemand i Vindeltorp, og Johanne Lauridsdatter, sammesteds.

T: Dom. 18 p. Trin. [20. oktober 1715]
V: Dom. 2 Adv. [8. december 1715]
Christen Thomsen, som førte bevis fra hr. Niels Vang i Tranekær, og Anne Jeppesdatter, som i mange år har været her i menigheden.

T: 6. november 1715
V: Dom. 4 Advent. [22. december 1715] Brudgommen døde samme dag.
Jacob Nielsen Skolemester, førte bevis fra hr. Johan Stenløse, Provst på Ærø, og Karen Hansdatter, opvokset her i sognet.

1716

T: 4. marts 1716
V: Fer. 2 Pent. [1. juni 1716]
Christen Simonsen, som førte bevis fra hr. Frantz i Magleby, og Maren Rasmusdatter, som er opvokset her i sognet.

T: 11. marts 1716
V: Dom. Qvas. mod. [19. april 1716]
Anders Hansen og Bodil Lauridsdatter, der begge en rum tid har tjent her i menigheden.

T: 31. juli 1716
V: Dom. 20 p. Trin. [25. oktober 1716]
Hans Lauridsen[?] Soldat, som i lang tid har været her i menigheden, og Karen Hansdatter, enke her af menigheden.

Pag. 10 (AO-opslag 13)

1717

T: 17. februar 1717
V: 16. marts 1717
Christen Madsen af Ristinge, førte bevis fra hr. Mogens i Humble, og Ellen Nielsdatter, født og opvokset her i Skrøbelev.

T: 5. maj 1717
V: 31. juni 1717 [det står der!]
Hans Christiansen, førte bevis fra hr. Gøde i Lindelse, og Maren Rasmusdatter, født og opvokset her i sognet.

T: 5. maj 1717
V: 9. juni 1717
Ingv–[?] [Ingvard?] Olesen, opvokset her i sognet, og Kirsten Christensdatter, enke i Blangshave.

T: 17. maj 1717
V: Dom. 19 p. trin. [3. oktober 1717]
Morten Mikkelsen, opvokset her i sognet, og Margrethe Hansdatter, enke i Vindeltorpe.

T: 5. juni 1717
V: 14. juli 1717
Niels Rasmussen af Pusseløkke, som i mange år har været her i menigheden, og Kirsten Hansdatter, enke i Pusseløkke.

T: Dom. 5 p. trin. [27. juni 1717]
V: Dom. 22 p. trin. [24. oktober 1717]
Knud Olesen, dom førte bevis fra hr. Hartvig i Simmerbølle, og Maren Pedersdatter, født i Gammel Skrøbelev.

T: Dom. 10 p. trin. [1. august 1717]
V: 20. oktober 1717
Godtfred Hansen, som førte bevis fra hr. Mogens i Humble, og Margrethe Christensdatter, født i Pusseløkke.

T: 15. september 1717
V: Fest. Epiph. [6. januar 1718]
Ole Madsen Vinter, enkemand her i sognet, og Anne Christiansdatter, som i mange år har været i menigheden.

T: 5. oktober 1717
V: 20. november 1717
Henrik Christensen og Anne Pedersdatter, begge fødte og opvoksede her i byen.

1718

T: 4. maj 1718
V: Fer. 2 Pent. [6. juni 1718]
Morten Eriksen, født i Kragholm, og Karen Nielsdatter, født i Skrøbelev.

Pag. 10b (AO-opslag 14)

T: Fer. 3 Pent. [7. juni 1718]
V: Dom. 5 p. trin. [17. juli 1718]
Jens Pedersen, som førte bevis fra hr. Frantz i Magleby, og Ellen Iversdatter, sl. Niels Smeds enke i Skrøbelev.

T: 15. oktober 1718
V: Dom. 2 Adv. [4. december 1718]
Henrik Volmersen, født her i sognet, og Anne Hansdatter, fra første barndom opvokset her i sognet.

T: 22. oktober 1718
V: Fest. circums. [1. januar 1719]
Hans Hansen Sav[?]mand, som førte bevis fra hr. Tyge Poulsen på Als, og Marie Nielsdatter, født i Torpe.

T: 2. november 1718
V: 7. december 1718
Gregers Jørgensen i Stengade, som førte bevis fra hr. Peder Kruse i Tranekær, og Maren Nielsdatter, født og opvokset i Torpe.

T: 30. november 1718
V: [ikke viet]
Vincent Nielsen, som førte bevis fra hr. Niels Pedersen på Tåsinge, og Maren Hansdatter, opvokset her i menigheden. Hun døde, før de blev viet.

T: 14. december 1718
V: 24. juni 1719
Rasmus Pedersen Buch, som havde bevis fra hr. Peder Kruckow i Bøstrup, og Maren Sørensdatter i Svenstrup, som i mange år har været her i menigheden.

1719

T: 28. januar 1719
V: Dom. Jud. [26. marts 1719]
Jørgen Christensen Møller, som i nogle år har tjent i Rudkøbing Mølle, og Bodil Mikkelsdatter, født i Henninge.

T: 28. januar 1719
V: Die Vir. [6. april 1719]
Vincent Nielsen, enkemand her i sognet, og Johanne Nielsdatter, opvokset her sammesteds.

T: 22. juli 1719
V: 4. oktober 1719
Hans Jacob Grønfelt [eller Grønholt], fød her i sognet, og Maren Nielsdatter, født her sammesteds.

T: 6. august 1719
V: 22. oktober 1719
Mads Hansen og Maren Nielsdatter af Vindeltorp, begge født her i sognet.

1720

T: 7. januar 1720
V: Dom. 2 p. Trin. [9. juni 1720]
Thomas Nielsen, som førte bevis fra hr. Frantz Krag, og Anne Christensdatter, født her i Pusseløkke.

Pag. 11 (AO-opslag 14)

T: 18. juli 1720
V: 18. oktober 1720
Godtfred Christensen af Magleby, som førte bevis fra hr. Eggert i Tryggelev, og Kirsten Jørgensdatter Pelle af Torpe.

T: 17. oktober 1720
V: Dom. 25 p. Trin. [17. november 1720]
Christen Volversen[?] og Bodil Hansdatter, begge fødte her udi sognet.

T: 5. december 1720
V: 21. februar 1721
Rasmus Ottesen, enkemand i Vindeltorp, og Anne Hansdatter, født her i Kragholm.

1721

T: 14. februar 1721
V: Dom. 1 p. Trin. [15. juni 1721]
Henrik Andersen Skrædder i Vindeltorp, og Ingeborg Kathrine Hansdatter, som i mange år har tjent i Rudkøbing.

T: 5. marts 1721
V: 22. oktober 1721
Rasmus Jeronimi søn [Jeronimussen] af Fuglsbølle, og Sophie Nielsdatter, født og opvokset her udi Torpe.
F: Hans Jacob Smed i Henninge og Hans Madsen Seland i Torpe.

T: 26. marts 1721
V: Dom. Trin. [8. juni 1721]
Hans Rasmussen, som i lang tid havde tjent i Pusseløkke, og Karen Nielsdatter, født i Kragholm.

T: 1. maj 1721
V: Dom. 7 p. Trin. [27. juli 1721]
Rasmus Mikkelsen, som i nogle år har tjent her i menigheden, og Kirsten Rasmusdatter, født her i Gammel Skrøbelev.

T: Dom. Jub. [4. maj 1721]
V: Fer. 2 Pent. [2. juni 1721]
Jacob Mortensen Boe, som er født i sognet, og Anne Lorentsdatter, som i mange år har været her udi sognet. De førte deres bevis med sig.

T: 1. juli 1721
V: Dom. 16 p. Trin. [28. september 1721]
Peder Henningsen Skrædder[?], og Maren Christophersdatter, som havde bevis fra hr. Peder i Longelse. [Ved vielsen hedder hun Johanne Christophersdatter]
F: Jørgen Nielsen i Torpe, og Christopher Hansen, samme sted.

Pag. 11b (AO-opslag 15)

T: 29. juli 1721
V: 14. november 1721
Lars Hansen og Maren Rasmusdatter, begge fødte og opvoksede her udi menigheden.

T: 6. august 1721
V: Dom. 15 p. Trin. [21. september 1721]
Anders Hansen, født i Kragholm, og Sinde Jensdatter, enke sammesteds.

T: 13. august 1721
V: Dom. 21 p. Trin. [2. november 1721]
Laurids Hansen, som førte bevis fra hr. Gøde i Lindelse, og Maren Pedersdatter, Claus Nielsens enke i Skrøbelev.

1722

T: Dom. 1 p. epiph. [11. januar 1722]
V: Dom. Ocul. [8. marts 1722]
Michel Rasmussen i Henninge, enkemand, og Maren Jeppesdatter, en enke, som førte bevis fra hr. Peder i Tranekær.

T: 1. juli 1722
V: 7. august 1722
Mogens Hansen Spurre, som førte bevis fra hr. Peder i Tranekær, og Anne Rasmusdatter, født i Boesgaard.

T: Dom. 9 p. Trin. [2. august 1722]
V: Dom. 22 p. Trin. [1. november 1722]
Marcus Pejtersen og Maren Pedersdatter, som var opvokset hos sine forældre her i Torpe.
F: Peder Christensen i Torpe.

T: Dom XI p. Trin. [16. august 1722]
V: Dom. 20 p. Trin. [18. oktober 1722]
Jens Christensen fra Longelse, som førte bevis fra hr. Peder sammesteds, og Mette Jensdatter, enke af Svenstrup.

T: 24. oktober 1722
V: Dom. 3 Adventus [13. december 1722]
Lars Madsen, født her i Torpe, og Karen Andersdatter, som nogen tid har tjent her sammesteds.

1723

T: 3. marts 1723
V: 5. maj 1723
Niels Nielsen i Longelse, som førte bevis fra hr. Peder Strømer sammesteds, og Anne Nielsdatter, født og opvokset her i Torpe.

Pag. 12 (AO-opslag 15)

1724

T: Dom 5 p. Ep. [6. februar 1724]
V: 7. juni 1724
Niels Rasmussen, enkemand i Pusseløkke, og Karen Pedersdatter, født her i Gammel Skrøbelev.

T: 25 maj 1724
V: Dom. 3 p. Trin. [2. juli 1724]
Anders Hansen Hjulmand, enkemand i Kragholm, og Ingeborg Svendsdatter, som i mange år har tjent her i menigheden.

T: 2. august 1724
V: Dom. 1 Adv. [3. december 1724]
Christen Clausen, som førte bevis fra hr. Peder Strømer i Longelse, og Anne Rasmusdatter, født og opvokset her i Gammel Skrøbelev.

1725

T: 11. februar 1725
V: Fer. 2 Nativ. [26. december 1725] af hr. Peder i Simmerbølle
Ole Bertelsen, soldat som førte bevis fra sin officer af Rendsborg d. 26. januar 1725, og Anne Larsdatter, som sin meste tid har opholdt sig her i Skrøbelev menighed.

T: Dom. 7 p. Trin. [15. juli 1725]
V: Dom. 3 Adv. [16. december 1725] af hr. Henrik.
Rasmus Andersen, som i nogle år har tjent her i menigheden, og Johanne Christensdatter, som førte bevis fra Longelse.

T: Dom. 17 p. Trin. [23. september 1725]
V: dito dato ut supra [Dom. 3 Adv. = 16. december 1725] af hr. Henrik
Laurids Hansen[?], en ungkarl af Henninge, og en pige Maren Mikkelsdatter af Vindeltorp.

T: Dom. 1 Adv. [2. december 1725] af hr. Henrik
V: Fest. Epiphan. [6. januar 1726] af hr. Henrik
Anders[?] Olufsen og Karen Hansdatter, to unge folk af Henninge.

T: Dito dato [2. december 1725]
V: Dom. 3 p. Epiph. [27. januar 1726] af hr. Henrik
Peder Lauridsen, landsoldat og smedesvend af Rudkøbing, som havde kommissarius forlov af 26. november 1725, og en pige Anne Rasmusdatter af Gammel Skrøbelev.

1726

1. T: Lørdag d. 26. januar 1726 af hr. Henrik
V: Domin. Esto Mihi [3. marts 1726]
Tønnes Madsen, en landsoldat af Skrøbelev, som har commissariernes friseddel, og Anne Pedersdatter sammesteds.

Pag. 12b (AO-opslag 16)

2. T: fredag den 22. februar 1726
V: 10. juni 1726
Mogens Hansen, en ungkarl der tjener Niels Rasmussen i Pusseløkke, født i Kragholm, og Anne, salig Hans Olsens Datter i Kragholm.

3. T: 23. januar 1726 af hr. Henrik
V: 7. juni 1726
Rasmus Jacobsen, en ungkarl fra Longelse Sogn, og Maren Rasmusdatter, en enke af Gammel Skrøbelev.

4. T: 2. juli 1726
V: 25. september 1726
Mads Hansen af Torpe, soldat ved Dronningens Regiment, som havde sin officer, Kaptajn Meiers tilladelse fra Rendsborg, dateret 7. maj 1726, og Johanne Thomasdatter af Torpe.
F: Niels Hansen og Rasmus Rasmussen, begge af Torpe.

5. T: 14. september 1726
V: 13. november 1726
Jens Christensen og Anne Jørgensdatter af Blangshave.
F: Niels Hansen af Torpe og Ingvold Olsen af Blangshave.

6. T: Dom. 18 p. Trinit. [20. oktober 1726]
V: 24. november 1726
Mikkel Mikkelsen fra Søvertorp, og Kirsten Hansdatter i Torpe, begge opdragne her i sognet.

1727

1. T: 2. oktober 1727
V: 11. februar 1728
Henrik Skrædder af Vindeltorp og Abelone Mikkelsdatter, begge af menigheden.

1728

1. T: 10. marts 1728
V: 20. juni 1728
Bertel Jørgensen Skrædder fra Longelse, som havde sin sognepræsts attest og ægteskabsseddel, og Else Timsdatter[?] af min egen menighed, som ved en consistorial dom dateret 19. december 1726 var skilt fra sin forrige mand, men ved kongelig allernådigste bevilling af dato 14. november 1727 tilladt andet ægteskab, undtagen —— den person, hun i sit forrige ægteskab havde begået lejermål med.

Pag. 13 (AO-opslag 16)

2. T: 11. oktober 1728
V: 17. november 1728
Hans Mortensen af Henninge og Anne Rasmusdatter af Torpe.

3. T: 15. november 1728
V: 18. april 1729
Anders Nielsen i Kirke Skrøbelev, og Gertrud Pedersdatter, Peder Pelles datter i Gammel Skrøbelev.

1729

1. T: 12. januar 1729
V: 13. marts 1729
Iver Nielsen, født i Kragholm, og Anne Lauridsdatter, salig Rasmus Lauridsens enke i Kragholm.

2. T: 25. marts 1729
V: 15. maj 1729
Bendix Rasmussen og Margrethe Rasmusdatter, begge tjenende på Søvertorp.

3. T: Dom. Jubilate [8. maj 1729]
V: 24. juli 1729
Christen Jepsen og Johanne Nielsdatter, begge af Torpe.

4. T: 1. juni 1729
V: 13. juli 1729
Markus Christensen og Karen Pedersdatter, enkekone af Pusseløkke.

5. T: Dom. 7 p. Trin. [31. juli 1729]
V: 5. oktober 1729
Hans Jeppesen, ungkarl her af sognet, og Anne Rasmusdatter, Hans Mortensens enke af Henninge.

6. T: Dom. 8 p. Trin. [7. august 1729]
V: 11. december 1729
Rasmus Nielsen fra Simmerbølle, en ungkarl som medførte ægteskabsseddel derfra, og Maren Hansdatter, tjenende i Svenstrup.

7. T: Dom. 8 p. Trin. [7. august 1729]
V: 5. marts 1730
Peder Madsen af Magleby, som havde ægteskabsseddel fra hr. Dines Krag, og Maren Rasmusdatter i Vindeltorp.

1730

1. T: 11. februar 1730
V: 4. oktober 1730
Rasmus Pedersen ungkarl, og Maren Nielsdatter, pige udi Henninge, begge fødte og opvoksede i sognet.

2. V: 8. februar 1730
Jens Jensen Husum[?] og Maren Jensdatter. De var trolovede i Rudkøbing forinden.

Pag. 13b (AO-opslag 17)

3. T: 7. maj 1730
V: 9. juli 1730
Claus Pedersen, som længe havde tjent i Rudkøbing Præstegård, og Kirsten Nielsdatter, salig Hans Pelles enke i Torpe.

4. T: 18. juni 1730
V: 1. oktober 1730
Morten Hansen fra Longelse menighed, medførende ægteskabsseddel fra sognepræsten sammesteds, og Kirsten Nielsdatter i Kragholm, født og opvokset her i menigheden.

5. T: 8. juli 1730
V: 5. november 1730
Peder Rasmussen, ungkarl som længe har tjent i Rudkøbing, og Karen Hansdatter, salig Jørgen Pelles enke i Torpe.

6. T: 29. oktober 1730
V: 10. december 1730
Dines Dinesen og Karen Rasmusdatter, begge af Henninge.

1731

1. T: Dom. Esto Mihi [4. februar 1731]
V: 26. marts 1731
Rasmus Rasmussen og Maren Jensdatter, begge i Svenstrup, fødte og opvoksede i sognet.

2. T: 21. februar 1731
V: 14. maj 1731
Anders Mikkelsen, en enkemand fra Simmerbølle, som førte med sig bevis fra hr. Frederik Marstrand, og en pige, født og stedse værende her i menigheden, navnlig Anne Hansdatter.

3. T: 20. maj 1731
V: Ikke viet
Lars Rasmussen, en enkemand i Kragholm, og Anne Rasmusdatter, en pige tjenende hos ham, som døde straks efter trolovelsen, før brylluppet kunne holdes.

4. T: 15. juni 1731
V: 22. juli 1731
Iver Jørgensen og Anne Rasmusdatter af Kragholm.

5. T: 17. juni 1731
V: 15. juli 1731
Iver Madsen, ungkarl fra Tullebølle Annexgård medførende hr. Peder Kruses bevis, og Helvig Nielsdatter, Niels Hansens datter i Kragholm.

6. T: 27. juni 1731
V: 16. september 1731
Jeppe Rasmussen, en enkemand af Kragholm, og Kirsten Nielsdatter, Anders Hansens steddatter sammesteds.

7. T: 1. juli 1731
V: 16. november 1731
Lars Hansen og Maren Hansdatter af Henninge.

Pag. 14 (AO-opslag 17)

8. T: Dom. 12 p. Trin. [12. august 1731]
V: 30. september 1731
Mogens Pedersen, en enkemand fra Stevne i Lindelse Sogn, og Karen Jensdatter, tjenende i Torpe.

9. T: Dom. 18 p. Trinit. [23. september 1731]
V: 12. december 1731
Mads Hansen Grønnemand, en enkemand fra Torpe, og Maren Nielsdatter, en pige fra Vindeltorpe.

10. T: 18. november 1731
V: 2. marts 1732
Henrik Christensen, ungkarl i Torpe, og Anne Madsdatter, en pige sammesteds.

1732

1. T: 2.februar 1732
V: 14. april 1732
Jørgen Pedersen, ungkarl af Kirke Skrøbelev, og Maren Lauridsdatter, pige i Kragholm.

2. T: 19. marts 1732
V: 11. maj 1732
Lars Jørgensen, enkemand fra Longelse, havde ægteskabsseddel fra hr. Peder Strømer, og Kirsten Lauridsdatter, pige i Gammel Skrøbelev.

3. T: Dom. Lætare [23. marts 1732]
V: 22. juni 1732
Hans Pedersen, ungkarl fra Magleby, dog hidtil været her i menigheden, og Anne Kathrine Rasmusdatter, pige i Kragholm.

4. T: 11. april 1732
V: 2. juni 1732
Navne Hansen, ungkarl af Kragholm, og pige Anne Kirstine Henriksdatter, tjenende Hollænderen på Faarevejle.

5. T: 22. juni 1732
V: 1. oktober 1732
Jørgen Nielsen, ungkarl tjenende på Faarevejle, og Kirsten Christensdatter, værende i Kragholm. Begge har været længe i sognet.

6. T: 14. september 1732
V: 1. november 1732
Hans Mortensen Skolemester i Vindeltorp, og Karen Olufsdatter, en pige som førte bevis fra hr. Brorson i Bedsted i Sønderjylland.

7. T: 19. oktober 1732
V: 2. januar 1733
Thomas Jepsen, ladefoged på Faarevejle, og Anne Christensdatter, salig Anders Møllers enke i Henninge.

Pag. 14b (AO-opslag 18)

8. T: 26. juni 1732
V: 28. september 1732
Christen Pedersen Skomager fra Longelse med bevis fra præsten sammesteds, og Karen Larsdatter[?], som længe har tjent Mogens Spurre i degneboligen i Kirke Skrøbelev.

1733

1. T: 26. april 1733
V: 26. juli 1733
Hans Madsen, en enkemand som holder skole i Pederstrup og medbragte ægteskabsseddel fra hr. Strømer i Longelse, og Johanne Rasmusdatter, pige i Vindeltorp.

2. T: 13. september 1733
V: 15. november 1733
Hans Hansen Skibskarl, hidtil farende fra Rudkøbing, og Anne Rasmusdatter, en pige værende hos sin fader Rasmus Nielsen i Kragholm.

3. T: 4. oktober 1733
V: 29. november 1733
Laurids Pedersen og Karen Pedersdatter, ungefolk i Svenstrup. Begge af menigheden.

1734

1. T: 14. februar 1734
V: 12. maj 1734
Jens Rasmussen Bruus og Maren Pedersdatter, begge af menigheden. De blev trolovede hos brudens forældre i Blangshave.

2. T: 28. februar 1734
V: 14. april 1734
Hans Christensen, ungkarl fra Kragholm, og Anne Hansdatter, en enke i Torpe.

3. T: 25. marts 1734
V: 9.[?] juli 1734 [evt. den 4.?]
Mogens Hansen, enkemand fra Vindeltorp, og pige Anne Jørgensdatter hos sin stedfader Peder Rasmussen i Torpe.

4. T: 27. april 1734
V: 6. juni 1734
Jørgen Olufsen, ungkarl som længe har tjent mølleren i Henninge, og pige Agnethe Rasmusdatter, som for tiden opholder sig i Havbølle og havde hr. Mogens Haugaards tilladelse til at måtte troloves.

Pag. 15 (AO-opslag 18)

5. T: 16. maj 1734
V: 17. oktober 1734
Hans Nielsen og Karen Hansdatter, begge fra Torpe.

6. T: 18 juli 1734
V: 13. oktober 1734
Lars Andersen, ungkarl fra Lejbølle med ægteskabsseddel fra hr. Kruckow, og Maren Andersdatter, pige i Gammel Skrøbelev.

7. T: 28. november 1734
V: 9. januar 1735
Lars Rasmussen og Anne Andersdatter af Henninge. Begge unge folk.

8. T: 8. december 1734
V: 23. januar 1735
Jeppe Hansen, en enkemand fra Torpe, og Anne Christensdatter, en pige fra Simmerbølle Sogn, som havde præstens tilladelse her at måtte holde bryllup.

1735

1. T: 2. februar 1735
V: 30. maj 1735
Niels Jørgensen Pelle og Margrethe Hansdatter, begge unge folk af Torpe.

2. T: 20. februar 1735
V: 11. maj 1735
Jørgen Christensen, ungkarl her af menigheden, og Maren Pedersdatter, en enke af Vindeltorp.

3. T: 16. marts 1735
V: 1. maj 1735
Anders Mikkelsen, en enkemand fra Simmerbølle medførende ægteskabsseddel fra hr. Marstrand, og Johanne Nielsdatter, en pige tjenende Jeppe Rasmussen i Kragholm.

4. T: 20. marts 1735
V: 8. maj 1735
Claus Pedersen, enkemand i Torpe, og Anne Rasmusdatter, en pige tjenende hos Hans Nielsen sammesteds.

5. T: 17. april 1735
V: 5. juni 1735
Christen Jeppesen enkemand og staaderfoged[?] i Rudkøbing, og Kirsten Rasmusdatter, et besovet kvindfolk i Kirke Skrøbelev.

6. T: 26. juni 1735
V: 3. august 1735
Nicolai Pedersen, enkemand i Kragholm, og Kathrine Marie, salig Verner Blichers[?], værende i Kirke Skrøbelev.

7. T: 17. juli 1735
V: 2. oktober 1735
Anders Nielsen Bødker, enkemand i Kragholm, og Anne Rasmusdatter, en pige i Vindeltorp.

Pag. 15b (AO-opslag 20) [opslag 19 er identisk med opslag 18]

8. T: 31. juli 1735
V: 16. oktober 1735
Jørgen Rasmussen og Kirsten Andersdatter, begge unge folk af Gammel Skrøbelev.

9. T: 31. juli 1735
V: 27. november 1735
Rasmus Hansen og Karen Rasmusdatter, begge unge folk af Kragholm.

10. T: 11. september 1735
V: 30. oktober 1735
Anders Pedersen, ungkarl fra Henninge, og Anne Hansdatter, enke i Vindeltorp.

11. T: 18. september 1735
V: 13. november 1735
Hans Pedersen og Anne Hansdatter, begge unge folk i Blangshave.

12. T: 15. december 1735
V: 2. april 1736
Morten Nielsen, en ungkarl født i Kragholm, og Kirsten Nielsdatter, Jeppe Rasmussens enke i Kragholm.

1736

1. T: 29. februar 1736
V: 22. april 1736
Peder Lauridsen Landsoldat, der havde sessionsherrernes tilladelse og friseddel, og Karen Mogensdatter i Vindeltorp.

2. T: 27. april 1736
V: 10. juni 1736
Niels Hansen af Torpe og Mette Jacobsdatter, tjenende Mogens Spurre i Kirke Skrøbelev. Begge unge folk.

3. T: 2. juli 1736
V: 14. oktober 1736
Hans Christensen, enkemand i Henninge, og en pige Maren Pedersdatter, der nogen tid har opholdt sig her i menigheden.

4. T: 22. juli 1736
V: 3. oktober 1736
Hans Jeppesen, enkemand af Henninge, og Maren Hansdatter, Hans Nielsens datter samemsteds.

5. T: 21. oktober 1736
V: 26. december 1736
Hans Pedersen og Anne Marie Hansdatter, unge folk i Torpe.

1737

T: 20. januar 1737
V: 17. april 1737
Mads Nielsen, en enkemand fra Tryggelev med ægteskabsseddel fra hr. Gomme, og Berthe Hansdatter, en pige i Kragholm hos sin stedfader Morten Mikkelsen.

Pag. 16 (AO-opslag 20)

T: 5. maj 1737
V: 10. juli 1737
Markus Christensen, enkemand i Pusseløkke, og Karen Andersdatter, som tjente mag. Rold i Hunseby på Lolland, og havde hans pas og tilladelse her at måtte vies.

T: 1. november 1737
V: 29. november 1737
Hans Rasmussen, ungkarl, og Maren Hansdatter, en enke i Henninge.

T: 3. november 1737
V: 11. december 1737
Rasmus Madsen, enkemand fra Pederstrup med hr. Strømers attest, og Gertrud Hansdatter i Torpe.

1738

T: 2. februar 1738
V: 7. april 1738
Niels Hansen ungkarl og Anne Rasmusdatter, Anders Bødkers enke i Kragholm.

V: 18. marts 1738 uden foregående trolovelse efter kongelig bevilling af 9. marts 1738
Løjtnant Christian Hugo von Ludzov og Margrethe Rommel von Vinterfeldt af ———[?] Løjtnant Kaases Rytter——-[?]
F: Ritmester Pultz og hr. Anders.

T: 9. april 1738
V: 9. juli 1738
Peder Hansen og Anne Hansdatter, begge unge folk af Kragholm.

T: 21. september 1738
V: 5. november 1738
Hans Rasmussen og Margrethe Mortensdatter, begge unge folk af Torpe.

Pag. 16b (AO-opslag 21)

1739

T: 16. januar 1739
V: 12. februar 1739
Peder Jørgensen ungkarl fra Skovsgaard og Karen Andersdatter, enke i Pusseløkke.

T: 8. februar 1739
V: 8. juli 1739
Hans Nielsen Brun[?], enkemand i Gammel Skrøbelev, og Johanne Hansdatter, en pige fra Tranekær Sogn, som førte ægteskabsseddel fra hr. Dines Krag.

T: 26. april 1739
V: 3. juni 1739
Lars Jensen og Karen Jørgensdatter, begge unge folk her af menigheden.

T: 12. april 1739
V: 7. juni 1739
Rasmus Pedersen ungkarl, og Anne Clausdatter.

T: 10. juli 1739
V: 11. november 1739
Rasmus Nielsen enkemand fra Vindeby i Lindelse Sogn, og Johanne Pedersdatter i Gammel Skrøbelev.

T: 9. december 1739
V: 16. januar 1740
Mads Christensen, enkemand fra Rudkøbing, og Karen Peiters, værende i Kragholm.

1740

T: 15. maj 1740
V: 7. august 1740
Bendix Rasmussen, enkemand, tjenende på Søvertorp, og Kirsten Hansdatter, en pige som sidst tjente Hans Rasmussen i Henninge.

(T: 7. marts 1740 af hr. Hammerich i Uldrup [ikke lokaliseret])
V: 15. juni 1740
Hollænderen på Faarevejle Claus Clausen og Ingeborg Thomasdatter.

T: 19. september 1740
V: 13. november 1740
Hans Nielsen og Maren Poulsdatter, begge unge folk af Kragholm.

T: 3. oktober 1740
V: 27. december 1740
Jens Pedersen, ungkarl, og Anne Kirstine Henriksdatter, enke, begge af Henninge.

Pag. 17 (AO-opslag 21)

T: 9. [måneden mangler] 1740
V: 15. januar 1741
Hans Henriksen, ungkarl, og Anne Christensdatter, enke, begge af Torpe.

T: Dato [ikke nærmere anført]
V: 13. november 1740
Jørgen Rasmussen, enkemand, og Mette Rasmusdatter, enke, begge af Gammel Skrøbelev.

T: Dato [ikke nærmere angivet]
V: 27. november 1740
Otto Rasmussen, ungkarl, og Anne Rasmusdatter, enke, begge af Kragholm.

1741

T: 15. marts 1741
V: 7. juni 1741
Jeppe Andersen, ungkarl fra Assemose med ægteskabsseddel fra hr. Strømer i Longelse, og Maren Rasmusdatter, en pige i Blangshave.

T: 18. juni 1741
V: 8. november 1741
Rasmus Rasmussen, enkemand i Svenstrup, og Malene Jensdatter, en pige sammesteds.

T: 17. august 1741
V: 24. november 1741
Anne Hansdatter, enke i Kragholm, og Anders Jensen, ungkarl fra Tåsinge.

T: 15. oktober 1741
V: 10. december 1741
Peder Christensen i Kragholm, og Bodil Pedersdatter, begge her af menigheden.

T: 12. november 1741
V: 7. februar 1742
Jeppe Hansen og Anne Godtfredsdatter, begge unge folk her af menigheden.

1742

T: 21. januar 1742
V: 4. marts 1742
Jens Rasmussen, enkemand i Svenstrup, og Anne Christensdatter, sammesteds.

T: 22. marts 1742
V: 6. juni 1742
Jørgen Rasmussen af Henninge, og Karen Rasmusdatter i Blangshave, begge unge folk i Sognet.

T: 8. august 1742
V: 15. oktober 1742
Margrethe Christensdatter, Godtfreds enke i Pusseløkke, og Rasmus Mogensen, en ungkarl fra Snarremose.

T: 19. august 1742
V: 12. november 1742
Hans Olufsen, væversvend fra Longelse, som havde hr. Strømers bevis, og Maren Olufsdatter, en pige i Gammel Skrøbelev.

Pag. 17b (AO-opslag 22)

T: 9. september 1742
V: 28. oktober 1742
Rasmus Andersen, ungkarl, og Johanne Hansdatter, begge af menigheden.

T: 16. december 1742
V: 3. februar 1743
Niels Rasmussen og Bodil Rasmusdatter, begge unge folk af Henninge.

1743

T: 13. marts 1743
V: 21. juni 1743
Niels Hansen Pelle og Anne Marie Carstensdatter, begge unge folk som tjente hos mig i Rudkøbing.

T: 30. juni 1743
V: 17. oktober 1743
Mads Pedersen, enkemand fra Humble, som havde hr. Mogens Haugaards bevis, og Karen Jørgensdatter, en enkekone fra Henninge.

T: 28. juli 1743
V: 30. oktober 1743
Niels Jørgensen Pelle, enkemand fra Torpe, og Anne Christensdatter, pige fra Gammel Skrøbelev.

T: 11. august 1743
V: 21. oktober 1743
Hans Pedersen, enkemand, og Gertrud Madsdatter, pige, begge fra Torpe.

T: 29. december 1743
V: 30. marts 1744
Niels Hansen, bødker og ungkarl, og Ellen Rasmusdatter, pige af menigheden, sidst tjenende hollænderen på Faarevejle.

1744

T: 31. januar 1744
V: 31. maj 1744
Peter Mathiasen Hattemager fra Rudkøbing, og Anne Rasmusdatter, en pige i Kragholm.

T: 19. juli 1744
V: 13. september 1744
Rasmus Jensen og Maren Hansdatter, begge unge folk og tjenende på Søvertorp.

T: 23. august 1744
V: 11. november 1744
Godtfred Jensen, landsoldat, og Lisbeth Lauridsdatter, begge unge folk af sognet.

Pag. 18 (AO-opslag 22)

T: 20. september 1744
V: 15. november 1744
Laurids Jørgensen enkemand i Torpe, og enke Marie Nielsdatter, ibid.

T: 4. december 1744
V: 15. februar 1745
Hans Andersen og Karen Pedersdatter, begge unge folk i Gammel Skrøbelev.

1745 – ingen

1746 – ingen

1747

T: 8. januar 1747
V: 22. marts 1747
Rasmus Hansen, enkemand fra Als, men nogle år ladefoged her på Faarevejle, under kaution fra Sr. Hans Christensen i Rudkøbing, og Maren Rasmusdatter, en pige udi Henninge.

T: 8. februar 1747
V: 23. april 1747
Niels Hansen Bødker, enkemand fra Henninge, og Maren Poulsdatter fra Gudbjerg sogn på Fyn medbringende hr. Barchmands bevis.

T: 14. maj 1747
V: 10. november 1747
Anders Nielsen, enkemand i Ny Skrøbelev og Johanne Rasmusdatter, en pige her af menigheden.

T: 16. juni 1747
V: 14. juli 1747
Laurids Mogensen fra Fuglsbølle Sogn med bevis fra hr. Hvid, og Gertrud Madsdatter, enke i Torpe.

T: 23. juni 1747
V: 4. oktober 1747
Rasmus Pedersen af Kragholm, og Anne Lauridsdatter i Gammel Skrøbelev, begge unge folk.

T: 1. oktober 1747
V: 1. november 1747
Anders Pedersen og Anne Boldvigsdatter, unge folk i menigheden.

T: 23. juli 1747
V: 3. december 1747
Thomas Madsen og Johanne [efternavnet mangler], begge af menigheden.

Pag. 18b (AO-opslag 23)

T: 24. december 1747
V: 14. februar 1748
Rasmus Christensen enkemand fra Kragholm, og en pige Maren Madsdatter af Vindeltorp.

1748

T: 6. januar 1748
V: 8. februar 1748
Hans Hansen, ungkarl, og en pige Inger Pedersdatter, som bragte bevis fra hr. Krag i Tranekær.

T: 24. marts 1748
V: 13. maj 1748
Rasmus Mogensen, enkemand i Pusseløkke, og Anne Hansdatter, en pige i Torpe.

T: 28. april 1748
V: 4. august 1748
Peder Bruus og Kirsten Andersdatter, begge unge folk af sognet.

T: 17. november 1748
V: 18. december 1748
Rasmus Christensen og Johanne Mogensdatter, begge unge folk af menigheden.

1749

T: 26. oktober 1749
V: Dom. 2 Advent, d. 7. december 1749
Peder Hansen, møllerkarl i Henninge Mølle, og Kirsten Mogensdatter af Vindeltorp.

1750

T: 27. marts 1750
V: 2. oktober 1750
Laurids Hansen, ungkarl fra Tryggelev med hr. Gommes bevis, og Maren Mogensdatter af Vindeltorp.

T: 14. juni 1750, Dom. 3 post Trinit.
V: 18. september 1750
Jørgen Rasmussen, enkemand fra Longelse, og en pige Karen Madsdatter i Vindeltorp.

Pag. 19 (AO-opslag 23)

T: 4. juli 1750
V: 20. juli 1750
Studiosus Philip Ernst Fabricius og Elsebeth Høyer, begge unge folk som førte bevis fra Jens Christian Fabricius, sognepræst til Skivum og Giver menigheder i Viborg Stift.

T: 23. august, Dom. 13 post Trinit.
V: 14. oktober 1750
Laurids Rasmussen, ungkarl, og Anne Rasmusdatter, Iver Jørgensens enke i Kragholm.

T: 20. september 1750, Dom. 17 post Trinit.
V: 6. november 1750
Hans Nielsen, enkemand fra Torpe, og en pige Karen Rasmusdatter i Gammel Skrøbelev.

1751

T: 8. april 1751
V: 9. juni 1751
Hans Christensen, enkemand fra Hennetved, med ægteskabsbevis fra hr. Gøde i Lindelse, og Ellen Hansdatter, en pige i Henninge.

T: 18. april 1751
V: 11. november 1751
Niels Jørgensen, enkemand i Torpe, og Johanne Jespersdatter, en pige i Henninge.

T: 2. maj 1751
V: 26. september 1751
Jørgen Olufsen, som i nogle år har tjent som tærsker på Faarevejle, og en ugift kvindesperson i Kragholm Kirsten Jørgensdatter, som længe har været en tjener[?] af mine menigheder.
F: [for ham] Ridefogeden på Faarevejle Jeppe Krogsgaard, og ladefogeden Jens Aastrup.

T: 9. maj 1751
V: 23. september 1751
Hans Pedersen, ungkarl fra Longelse Sogn med hr. Hvids bevis, og en pige i Kragholm, Berthe Poulsdatter.

T: 20. [måneden mangler – måske maj?] 1751
V: 27. juni 1751
Anders Pedersen, ungkarl fra Søvertorp, og Mette Jørgensdatter, en pige i Torpe.

T: 1. august 1751
V: 30. september 1751
Hans Nielsen, ungkarl i Henninge, og Maren Hansdatter, enke ibidem.

T: 17. oktober 1751
V: 28. november 1751
Niels Hansen, enkemand af Torpe, og en enke Maren Lauridsdatter[?] fra Simmerbølle menighed[?] med hr. Marstrands tilladelse.

Pag. 19b (AO-opslag 24)

T: 10. oktober 1751
V: 21. november 1751
Niels Rasmussen, en afledet[?] rytter, som havde sin afsked fra regimentet og skudsmål fra sognepræsten i Faaborg, og Malene Lauridsdatter, som havde skudsmål fra hr. Suhr i Købelev i Lolland, og forløst at være fri for ægteskab og åbenbar ægteskabsløfte.

1752

T: 1. marts 1752
V: 14. juni 1752
Godtfred Hansen, enkemand fra Simmerbølle med hr. Marstrands ægteskabsbevis, og Kirsten Ingvoldsdatter, en pige af Skrøbelev menighed.

T: 16. april 1752
V: 31. maj 1752
Mads Jacobsen og Dorthe Hansdatter, begge unge folk fra Søvertorp.

T: Dato [måske ditto dato, 16. april?]
V: 31. maj 1752 på Sengen[?]
Anders Sørensen og Anne Carstensdatter, begge unge folk af menigheden i Gammel Skrøbelev.

T: 30. april 1752
V: 28. maj 1752
Christen Hansen og Inger Christensdatter, begge unge folk af menigheden i Gammel Skrøbelev.

T: 23. april 1752
V: 24. maj 1752
Peder Hansen, en enkemand fra Assemose med hr. Hvids bevis, og Johanne Godtfredsdatter, en pige af Pusseløkke i Pusseløkke.

T: 15. oktober 1752
V: 10. december 1752
Hans Hansen og Anne Marie Christensdatter, begge unge folk af sognet.

T: 18. oktober 1752
V: 29. november 1752
Maren Madsdatter, en pige af min menighed, og Hans Svendsen, en skræddersvend fra Tullebølle sogn med bevis fra hr. Dreyer i Tranekær.

Pag. 20 (AO-opslag 24)

T: 17. december 1752
V: 24. april 1753
Mads Lauridsen, ungkarl fra Torpe og Kirsten Pedersdatter, en pige af Gammel Skrøbelev.

1753

T: 27. maj 1753
V: 22. juni 1753
Laurids Carstensen, enkemand fra Kædeby, medførende bevis fra sognepræsten i Humble sogn, og Riborg Margrethe Jensdatter, en pige født og værende i annekspræstegården i Skrøbelev.

T: 15. juli 1753
V: 9. september 1753
Rasmus Hansen og Karen Lauridsdatter, begge unge folk af menigheden.

T: 28. oktober 1753
V: 30. november 1753
Laurids Rasmussen ungkarl af sognet, og Maren Hansdatter, en enke i Kragholm.

1754

T: 28. april 1754
V: 19. juni 1754
Rasmus Christensen, ungkarl fra Steensgaard, og Anne Christensdatter, Thomas Møllers enke fra Henninge.

T: 21 juli[?] 1754
V: 15. september 1754
Hans Rasmussen og Bodil Christensdatter, begge unge folk af Rudkøbing menighed.

1755

T: 2. marts 1755
V: 23. april 1755
Morten Pedersen, ungkarl fra Tullebølle, og Anne Jeppesdatter, Morten Nielsens steddatter i Kragholm.

T: Dom. 20 post Trinit., d. 12. oktober 1755
V: 16. september[?] [1756?]
Oluf Arentsen og Anne Kathrine Pedersdatter, begge unge folk her fra sognet.

1756

T: Dom. 5 post Pasch. [påske], d. 23. maj 1756
V: 4. oktober 1756
Niels Pedersen, ungkarl fra Longelse, som førte bevis fra hr. Hviid

Pag. 20b (AO-opslag 25)

ibidem til Anders Jensens Enke i Kragholm.

T: Fredagen d. 15. oktober 1756
V: 3. november 1756
Hans Rasmussen fra Tullebølle, som førte bevis fra hr. Dreyer, og Anne Kathrine Andersdatter fra Gammel Skrøbelev.

1757

T: Fest. Grat. [ukendt helligdag], d. 11. februar 1757
V: 3. juni 1757
Laurids Lauridsen [Lars Larsen], ungkarl fra Herslev, som førte bevis fra hr. Ursin i Lindelse, og Mads Hansens Enke i Vindeltorp.

T: Dom. 5 post Pasch., d. 15. maj 1757
V: Dom. 18 post Trinit., d. 9. oktober 1757
Hans Arentsen og Johanne Pedersdatter fra Vindeltorp.

T: Dom. 2 post Trinit., d. 19. juni 1757
V: 5. oktober 1757
Jacob Rasmussen og Anne Madsdatter, begge unge folk her fra sognet.

T: Dom. 2 post Trinit., d. 19. juni 1757
V: 17. juli 1757
Søren Rasmussen fra Hennetved, som førte bevis fra hr. Ursin i Lindelse, og Karen Thomasdatter fra Vindeltorp.

T: Dom. 5 post Trinit., d. 10. juli 1757
V: 28. september 1757
Oluf Jensen og Maren Jensdatter, begge her fra Sognet.

Pag. 21 (AO-opslag 25)

1758

T: Dom. 6 post Trinit. [rettelig: påske], d. 7. maj 1758
V: 6. oktober 1758
Hans Rasmussen og Hans Pedersens enke fra Blangshave, begge her fra sognet.

V: 29. juni 1758
Hollænder Peter Anton Funch fra Faarevejle, og jomfru Friderica Schmidt uden foregående trolovelse og tillysning.

T: 11. september 1758
V: 21. oktober 1758
Skytten Henrik Corfixen Møller fra Faarevejle og Kirsten Hansdatter i Henninge.
F: Jep Christensen i Skebjerg og Rasmus Rasmussen i Torpe.

1759

T: Fest. Epiph. 6. januar 1759
V: 8. juni 1759
Hans Pedersen og Kirsten Nielsdatter fra Henninge.

T: Dom. 5. post Epiph. 4. februar 1759
V: 13. maj 1759
Jørgen Christensen fra Vindeltorp og Marie Rasmusdatter, som da tjente Hr. Marstrand i Simmerbølle.
F: Mads Larsen i Torpe og Hans Rasmussen i Blangshave.

T: Dom. Oculi, 18. marts 1759
V: Dom. 20 post Trinit., 28. oktober 1759
Hans Mortensen Skrædder fra Kragholm og Marie Jensdatter, begge unge folk her fra sognet.

T: Dom. 6 post Pascha., 27. maj 1759
V: Dom. 16 post Trinit., 30. september 1759
Christen Hansen Vest og enken Zinde Jespersdatter [Sinde Jespersdatter] i Henninge.

T: Dom. 7 post Trinit., 29. juli 1759
V: 21. september 1759
Lars Thomsen Ladefoged fra Faarevejle og Maren Larsdatter fra Henninge.

Pag. 21b (AO-opslag 26)

T: Dom. 23 post Trinit., 11. november 1759 [11. nov. er 22. søndag efter trin.]
V: 18. december 1759
Jørgen Christensen Friis, som førte bevis med sig fra Lolland, og Marie Olufsdatter i Pusseløkke.

T: 12. november 1759
V: 6. december 1759
Lars Andersen, enkemand fra Gammel Skrøbelev, og Malene Rasmusdatter, som da tjente Hr. Nielsen i Torpe.

[1758]

T: 30. april 1758
V: Dom. 7 post Trinit., 7. juli 1758
Peder Rasmussen, ungkarl fra Klavsebølle og Margrethe Nielsdatter fra Rifbjerg. Hun førte bevis fra Hr. Marstrand i Simmerbølle.
F: Hans Rasmussen i Klavsebølle og Niels Mortensen i Rifbjerg.

1760

T: 14. marts 1760
V: 3. juni 1760
Hans Hansen, som førte bevis fra Hr. Ursin i Lindelse, og Margrethe Castensdatter [Margrethe Carstensdatter] fra Gammel Skrøbelev.

T: 19. marts 1760
V: 15. juni 1760
Hans Christensen Bødker, enkemand fra Torpe, og Kirsten Hansdatter fra Gammel Skrøbelev.

T: 16. april 1760
V: 24. september 1760
Hans Jørgensen, ungkarl, som førte bevis fra Hr. Dreyer i Tranekær, og Anne Jensdatter fra Torpe.

T: Dom. 4 post Pascha., 4. maj 1760
V: 13. juni 1760
Niels Hansen Tøsing, enkemand fra Kragholm, og Gertrud Mogensdatter fra Kragholm.

Pag. 22 (AO-opslag 26)

T: 6. maj 1760
V: 25. juni 1760
Jørgen Rasmussen fra Torpe, der førte bevis fra Hr. Colding i Magleby, og Anne Madsdatter fra Rudkøbing.

T: 19. juni 1760
V: Dom. 19 post Trinit., 12. oktober 1760
Hans Henrick Woldemar [Hans Henrik Valdemar], enkemand og Anne Larsdatter, som da tjente i Boesgaard.

T: Dom. 6 post Trinit., 6. juli 1760
V: 13. oktober 1760
Mikkel Larsen fra Svenstrup, og Gertrud Nielsdatter, begge unge folk her fra sognet.

T: 9. august 1760
V: 29. oktober 1760
Hans Hansen, ungkarl, og Elsebeth Hansdatter, begge fra Henninge.

T: Dom. 23 post Trinit., 9. november 1760
V: Dom. 4 Advent, 21. december 1760
Rasmus Mortensen og Dorthe Pedersdatter, begge unge folk fra Rudkøbing.

T: 10. december 1760
V: 3. april 1761
Rasmus Rasmussen fra Tåsinge, og Karen [Claus?]datter, begge unge folk fra Torpe.

1761

T: Dom. Septuagesima, 18. januar 1761
V: 12. april 1761
Hans Christopher Jørgensen, enkemand fra Torpe, og Karen Rasmusdatter, begge fra Torpe.

Pag. 22b (AO-opslag 28)

T: Dom. 2 Advent, 6. december 1761
V: 28. april 1762
Hans larsen Smed, som førte bevis fra Hr. Dreyer i Tranekær, og Anne Jørgensdatter fra Rudkøbing.

T: 23. december 1761
V: 16. april 1762
Christen Mogensen, enkemand fra Kassebølle, og Anne Pedersdatter fra Kragholm. Han førte bevis fra Hr. Marstrand i Simmerbølle.

1762

T: Langfredag, 9. april 1762
V: 8. oktober 1762
Rasmus Larsen og Edel Andersdatter i Vindeltorp, begge unge folk her fra sognet.

T: Dom. 17 post trinit., 3. oktober 1762
V: 14. november 1762
Hans Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, begge unge folk her fra sognet.

1763

T: Dom. 3 post Epiph., 23. januar 1763
V: 7. april 1763
Peder Christensen ungkarl, og Hans[?] Christensens Enke i Kragholm.

T: Dom. 1 post Pasch., 10. april 1763
V: 23. oktober 1763
Niels Hansen Bødker fra Henninge, og Karen Mortensdatter, som tjente i Haugaard.

T: Dom. 3 post Pasch., 24. april 1763
V: 22. september 1763
Niels Olufsen, og Lars Larsens enke Maren Hansdatter i Vindeltorp.

T: Fest. Ascens. Christi, 12. maj 1763
V: 26. september 1763
Peder Larsen ungkarl, og Niels Rasmussens enke Bodil Rasmusdatter i Henninge.

T: Dom. 8 post trinit.,
V: 31. oktober 1763
Rasmus Mogensen ungkarl, og Peder Hansen Møllers enke i Kragholm.

Pag. 23 (AO-opslag 28)

T: Dom. 15 post trinit., 11. september 1763
V: 21. november 1763
Jens Jørgensen fra Henninge, ungkarl, og salig Hans Christensen Skrædders enke Maren Pedersdatter, ibdm.

T: Dom. 16 post trinit., 18. september 1763
V: 9. november 1763
Jørgen Jensen, ungkarl fra Annexgaarden, og salig Jens Andersens enke i Kirke Skrøbelev, navnlig Karen Hansdatter.