Tryggelev-Fodslette, skattemandtal 1698

Familie- og folkeskatten 1698 skulle svares for alle personer over 15 år.
Da godsejerne stod inde for, at skatterne blev betalt af deres fæstere, er listerne ført, så man kan se, hvilke godser, de enkelte fæstere hører til.

Alle bevarede lister fra Langeland kan findes i Rigsarkivets samlinger. Listerne er ikke skannet, men skal bestilles via Daisy:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor
Arkivserie: Dokumenter ang. tolden, konsumtionen samt familie- og folkeskatten (1690-1709) 
Pakke: 2244-275

Du kan søge efter specifikke ord i teksten ved at benytte Ctrl+f.

For at lette søgningen er teksten moderniseret og alle person- og stednavne ensrettet. Tilføjelser i [skarp parentes] er mine, og skal tjene som hjælp til forståelse af teksten. Det kan for eksempel være den originale stavemåde eller oplysninger, jeg har skaffet ad anden vej.

Listen fra Tryggelev-Fodslette fylder 12 sider og er udfyldt af sognepræsten Axel Pedersen Weyle.

[Side 1]

Specifikation
på familie- og folkeskat
udi Tryggelev og Fodslette
sogne på Langeland, bereg-
net til d. 1. juli, anno
1698

[Side 2]

Tryggelev sogn og by

Grev Ahlefeldts tjenere

Peder Jepsen, haver 1 tjenestedreng Hans Pedersen
1 tjenestepige Maren Nielsdatter

Christen Godtfredsen – 1 tjenestedreng Godtfred Thomsen
1 tjenestepige Bodil Rasmusdatter

Godtfred Madsen – 1 tjenestedreng Niels Nielsen
1 datter Kirsten

Jacob Jensen, 1 tjenestedreng Mads Jacobsen
1 datter, Maren

Niels Pedersen[?] – 1 tjenestedreng Mads Nielsen

Hans Jørgen [Hans Jørgensen?] – 1 tjenestedreng Hans Mogensen

Mads Christensen – 1 søn Christen

[side 3]

Morten Koch – 1 tjenestedreng Hans Knudsen
1 tjenestepige Kirsten Jensdatter

Hans Madsen – 1 tjenestedreng Christen Madsen
1 tjenestepige Kirsten Rasmusdatter
Til huse en gammel fattig kvinde, Maren

Hans ved leddet – 1 tjenestedreng Anders Hansen[?]
1 tjenestepige Inger Gregersdatter
Til huse en betlerske, Sara, med 2 små fattige tiggerbørn

Jep Nielsen – 1 tjenestedreng Claus Sørensen
1 tjenestepige Maren Christensdatter

Jørgen Hansen- 1 tjenestedreng Jørgen Hansen
1 tjenestepige Ellen Hansdatter

[side 4]

Rasmus Basse – 1 tjenestedreng Christen Pedersen
1 tjenestepige Anne Laursdatter

Grevens husmænd:

Sophie Laursdatter: haver til huse
3 gamle fattige folk, Mads, Maren og Karen

Rasmus Laursen – til huse
en gammel fattig kvinde, Anne

Jens Hansen – til huse en betlerske Anne

Godtfred Koch – til huse
en gammel betlerske Maren

Velbårne Otto Kaas’ tjenere:

Niels Knudsen – 1 tjenestedreng Hans Christoffersen
1 tjenestepige Anne Jensdatter

[side 5]

Morten Andersen – 1 tjenestedreng Hans Clausen
1 tjenestepige Anne Joensdatter

Jacob Christoffersen – 1 tjenestedreng Rasmus Jensen
1 tjenestepige Anne Hansdatter
Til huse en ældgammel betlerske, Dorthe

Christen Rasmussen – 1 tjenestedreng Rasmus Rasmussen
Til huse Rasmus Christensen med sin hustru Anne

Velbårne Otto Kaas’ mølle

Christen Hansen Møller og
hans Hustru Karen

[side 6]

Hr. Mogens’ tjener

Rasmus Christensen – 1 tjenestedreng Anders Laursen
1 tjenestepige Anne Jensdatter

Velbårne Niels Kaas’ tjener

Hans Nielsen – 1 tjenestedreng Mads Hansen
1 tjenestepige Maren Pedersdatter

Frederik Marcussens[?] mølle

Carl Lorentsen Møller
1 tjenestepige Cathrine

Velbårne von Dittens tjener

Hans Kold – 1 tjenestepige Sidsel Albretsdatter

[side 7]

Præstens familie:
hans hustru, Anne Gertrud
1 tjenestekarl Niels Rasmussen
1 tjenesteknægt Hans Pedersen
3 tjenestepiger, Cathrine, Anne og Johanne
Herforuden stalden

Lykkesholms familie
Velbårne Otto Kaas med sin velbårne frue
2 velbårne sønner
4 tjenestekarle:
Søren Rausted[?]
Hans Jensen

[side 8]

Mandrup Mathiesen
Niels Kruse
3 tjenestepiger
Elsebeth Hansdatter
Inger Jensdatter
Karen Pedersdatter
Herforuden stalden

[side 9]

Fodslette sogn og by

Grev Ahlefeldts tjenere:

Hans Strynboe – 1 tjenestepige Inger Laursdatter
Sidder også på samme gårds grund
til huse Jos[?] Jensen [Johannes Jensen?] med sin
hustru Kirsten.

Velbårne Niels Kaas’ tjenere:

Knud Jensen – 1 tjenestedreng Christen Svendsen
Til huse en fattig pige, som[?] har den slemme[?] syge.

Rasmus Bruus – 1 tjenestepige Anne Hansdatter[?]

[side 10]

Mads Pedersen – til huse Godtfred Pedersen

Anneksbonden
Hans Laursen – 1 tjenestedreng Jørgen Hansen
Til huse 1 fattig gammel kvinde, Inger.
På samme gårds grund sidder en
fattig vanfør mand, Hans med sin hustru

Degnens familie
Jacob Poulsen Degn og hustru
1 tjenestekarl Hans Laursen
1 tjenestepige Kirsten Johansdatter
Herforuden stalden

[side 11]

Hjortholms familie
Forpagteren Christen Bierring
med sin hustru Susanna, og sin
hustrus søster Sophia
Tjenestefolk
1 ladefoged Laurs Madsen
2 piger, Else og Karen
1 amme, Bodil Hestmands[?]
på bemeldte gård holder
velbårne Niels Kaas:
1 tjener, Oluf Christoffersen
1 pige, Karen Mortensdatter
Herforuden stalden.

[side 12]

Forskrevne specifikation
på familie- og folkeskatten at
være rigtig efter enhvers angivende
testerer
A. Weile, m. m.
Tryggelev præstebolig
på Langeland
d. 10. juni anno 1698