Snøde-Stoense, skattemandtal 1698

Familie- og folkeskatten 1698 skulle svares for alle personer over 15 år.
Da godsejerne stod inde for, at skatterne blev betalt af deres fæstere, er listerne ført, så man kan se, hvilke godser, de enkelte fæstere hører til.

Alle bevarede lister fra Langeland kan findes i Rigsarkivets samlinger. Listerne er ikke skannet, men skal bestilles via Daisy:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor
Arkivserie: Dokumenter ang. tolden, konsumtionen samt familie- og folkeskatten (1690-1709) 
Pakke: 2244-275

Du kan søge efter specifikke ord i teksten ved at benytte Ctrl+f.

For at lette søgningen er teksten moderniseret og alle person- og stednavne ensrettet. Tilføjelser i [skarp parentes] er mine, og skal tjene som hjælp til forståelse af teksten. Det kan for eksempel være den originale stavemåde eller oplysninger, jeg har skaffet ad anden vej.

Listen fra Snøde-Stoense fylder 14 sider og er udarbejdet af sognepræsten Jens Jørgensen Marstrand.

Side 1

Mandtal på Familie-Skatten af
Snøde og Stoense Sogne
på Langeland,
d. 1. juli anno 1698

Snøde Sogn og By
Grevens

Dines Rasmussen
1 pige Stieche Jacobsdatter
1 pige Anne Madsdatter

Jens Andersen
1 dreng Lars Jørgensen
1 pige Anne

Erik Eriksen
1 pige Margrethe

Rasmus Jensen
1 dreng Rasmus Christensen
1 pige Gertrud Mortensdatter

Niels Nielsen
1 søn Niels
1 søn Anders
1 søn Jørgen
1 datter Gertrud
1 pige Anne Pedersdatter

Niels Knudsen
1 datter Karen

Christian Sødring
1 dreng Anders Ibsen
1 dreng Lydich Jacobsen
1 pige Maren Hansdatter
1 pige Maren Nielsdatter

Tressebølle

Hans Nielsen
1 pige Karen Jørgensdatter

Iver Nielsen
1 dreng Jens Madsen
1 pige Johanne Andersdatter

Side 2

Ennebølle

Niels Rasmussen
1 dreng Hans Hansen

Anders Henriksen
1 søn Jacob
1 dreng Dines
1 pige Anne Jørgensdatter
1 pige Anne Christensdatter

Jørgen Hansen
1 dreng Niels Hansen
1 pige Johanne Rasmusdatter

Hou til Snøde

Hans Andersen
1 pige Kirsten

Rasmus Mikkelsen
1 dreng Hans Hansen

Niels Henriksen
1 pige Sofie Rasmusdatter

Stensgaards familie
Velbårne Henrik Stensen og hans frue
Tjenestefolk:
Jens Olufsen
Morten Pedersen
Jens Jensen
Christen Christensen
Hans Jørgensen
Maren Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Gertrud Olufsdatter
Sidsel Lauridsdatter
Maren Lauridsdatter
Kirsten Christensdatter
Anne Jensdatter
Anne Hansdatter
Stalden

Side 3

Stensgaards Gods:

Laurids Christensen
1 dreng Niels Nielsen
1 pige Anne Christoffersdatter

Laurids Mikkelsen
1 pige Sidsel

Mads Knudsen
1 dreng Anders Bosen

Hans Jensen
1 pige Johanne Madsdatter

Jens Jacobsen
1 pige Lisbeth Christensdatter

Jochum Madsen
1 dreng Hans Madsen
1 pige Karen Olufsdatter

Rasmus Pedersen
1 dreng Hans Jørgensen
1 pige Gertrud Nielsdatter
1 pige Maren Pedersdatter

Christen Andersen
1 dreng Jens Madsen

Lille Snøde

Søren Andersen
1 datter Karen
1 dreng Jens Rasmussen

Tressebølle

Christen Bundesen
1 dreng Anders Jensen
1 pige Anne Mortensdatter

Christian Jensen
1 pige Beate Jørgensdatter

Jørgen Madsen
1 søn Mads
1 datter Maren

Peder Hansen
1 dreng Hans Pedersen
1 pige Margrethe Madsdatter

Side 4

Ennebølle

Niels Hansen
1 datter Mette
1 datter Johanne

Hans Troelsen
1 dreng Jørgen Christoffersen
1 Pige Johanne Madsdatter

Hans Jensen
1 dreng Mads Nielsen

Niels Gregersen
1 dreng Niels Rasmussen
1 dreng Peder Madsen
1 pige Gertrud Madsdatter
1 pige Lisbeth Madsdatter

Hou til Snøde

Mads Clausen
1 pige Berte Hansdatter

Poul Pedersen
1 søn Jørgen
1 datter Maren

Mads Christensen
1 dreng Hans Hansen

Hans Tøsing
1 dreng Hans Danielsen

Niels Clemmensen
1 pige Dorthe Jensdatter

Jens Thomsen
1 pige Anne Sørensdatter

Side 5

Hans Ladefoged
1 dreng Peder Poulsen
1 dreng Rasmus Nielsen
1 pige Ellen Hansdatter

Rasmus Røgter
1 Pige Benete[?] Rasmusdatter [Bente Rasmusdatter?]

Henrik Iversen
1 dreng Rasmus Poulsen
1 pige Johanne Hansdatter

Salig Rasmus Pebers enke
1 dreng Anders Jensen
1 pige Maren Jensdatter

Hans Hansen
1 pige Maren Hansdatter
1 inderste Jep Nielsens hustru

Peder Clemmensen
1 søn Christen
1 datter Anne

Peder Pedersen
1 dreng Gregers Rasmussen
1 dreng Rasmus Hansen
1 inderste Laurids Eskebeck[?]

Præstegårdens familie
min hustru
1 karl Jørgen Jørgensen
1 dreng Jens Pedersen
hesten

Præstegårdens tjenere

Lille Snøde

Jørgen Gregersen
1 søn Oluf
1 datter Boild[?] [Bodil?]

Side 6

Peder Christoffersen
1 pige Anne Cathrine

Tressebølle

Anders Jørgensen
1 dreng Anders Pedersen
1 pige Karen

Nedergaards tjenere

Snøde

Laurids Pedersen
1 pige Maren Lauridsdatter

Tressebølle

Knud Jespersen
1 dreng Oluf Madsen
1 dreng Oluf Pedersen
1 pige Anne Mikkelsdatter

Hou til Snøde

Hans Rytter
1 pige Anne Rasmusdatter

Skovsgaards tjenere

Ennebølle

Oluf Rasmussen
1 pige Anne Jensdatter

Degnens familie

Hans Godtfredsen og hustru
1 dreng Jørgen
1 pige Maren
hesten

Side 7

Stoense sogn og by

Grevens

Jørgen Hansen Bjørn
1 dreng Hans Pedersen
1 dreng Hans Hansen
1 pige Anne Lauridsdatter

Peder Andersen
1 Pige Karen Rasmusdatter

Jacob Olufsen
1 Dreng Jens Madsen

Niels Hansen Vinmand
1 Dreng Mads Rasmussen
1 Pige Margrethe Frederiksdatter[?]

Hou til Stoense

Rasmus Staffensen
1 Datter Maren

Erik i Kraghuset
1 Pige Anne Margrethe
1 Inderste Niels Rasmussen og Hustru

Peder Rasmussen
1 Pige Ellen

Morten Skerum [Morten Scherrum]
1 Dreng Søren Jensen
1 Pige Kirsten Poulsdatter

Side 8

Stensgaards Gods

Stoense

Peder Rasmussen
1 Dreng Oluf Villadsen
1 Pige Maren Clausdatter

Hans Nielsen
1 Dreng Peder Poulsen

Laurids Dirichsen [Laurids Dirchsen?]
1 Dreng Peder Hansen
1 Pige Cathrine Hansdatter

Henrik Nielsen
1 Dreng Laurids Poulsen
1 Pige Cathrine Hansdatter

Laurids Sjællandsfar
1 Pige Bodil Hansdatter

Jens Hjulmand
1 Søn Jørgen

Anders Rasmussen
1 Pige Kirsten

Dominicus Hansen
1 Datter Maren

Hans Jørgensen
1 Pige Maren Pedersdatter

Jochum Bødker, som formener sig og Hustru ved Loven at befries

Hou til Stoense

Jens Møller i Stens Mølle
1 Pige Karen Poulsdatter

Rasmus Olufsen
1 Datter Ursle[?] [Ursula?]

Side 9

Nygaards Familie

Bertel Hansen
1 Dreng Hans Jensen
1 Dreng Ib Lauridsen
1 Pige Maren Reinholdtsdatter

Nygaards Tjenere

Stoense

Niels Kræmmer
1 Datter Maren

Jens Nielsen
1 Pige Johanne

Christoffer Hvid
1 Datter Anne
1 Dreng Jens Rasmussen

Peder Hansen
1 Dreng Niels Jørgensen

Nedergaards Tjenere

Skattebølle

Mads Rasmussen
1 Datter Anna
1 Dreng Rasmus Hansen

Christen Jørgensen
1 Dreng Mads Hansen

Jørgen Nielsen
1 Pige Johanne

Side 10

Hou til Stoense

Christen Jensen
1 Pige Sidsel Nielsdatter

Mads Jensen
1 Dreng Rasmus Nielsen

Skovsgaards Tjenere

Stoense

Hans Hansen
1 Pige Abigael Jensdatter

Præstegaardens Tjenere

Stoense

Jørgen Nielsen
1 Dreng Hans Madsen
1 Pige Margrete Nielsdatter

Frands Dirichsen [Frands Dirchsen?]
1 Dreng Peder Hansen
1 Pige Maren Hansdatter

Hou til Stoense

Niels Hansen
1 Datter Anna

Anders Hansen
1 Pige Karen Jensdatter

Rasmus Pedersen
1 Pige Karen Hansdatter

Side 11

Nok findes disse gamle, fattige, vanføre og skrøbelige, som forordningen befrier:

Snøde Sogn og By
På Grevens

Hos Peder Krog – Maren Krogs
Hos Dines Rasmussen – Maren Christensdatter
Hos Jens Andersen – Gamle Anders Andersen og Hustru
Hos Niels Pedersen – Birte [eller Berte] Christoffers
Hos Laurids Olufsen – Gamle Anna Jørgens
Hos Jens Jensen – Karen Hanses
Hos Christian Sødring – Gamle Dorthea

Ennebølle
Hos Jacob Nielsen – Gamle Margrete Christoffers

Hou til Snøde
Hos Hans Andersen – Gamle Anna Christoffers
Hos Hans Christensen – Christenze Clauses
Hos Rasmus Michelsen – Gamle Kirsten Vævers
vaage [svage] Hans Rasmussen og Hustru

På Stensgaards
Snøde By

Hos Laurids Christensen – vaage Kirsten Pedersdatter
Hos Laurids Mikkelsen – gamle Mikkel Rasmussen
Hos Morten Jensen – gamle Ellen Bødkers og d.[?] vaage datter
Hos Jens Jacobsen – gamle Anna Anderses.

Side 12

Hos Rasmus Christensen – Kirsten Amme og hendes døve datter
Hos Jochum Madsen – gamle Anna Boelsdatter

Tressebølle

Hos Rasmus Rytter – vaage Maren Hansdatter
Hos Hans Douet[?] – gamle Christen Villadsen og hustru

Ennebølle

Hos Hans Ibsen – gamle Maren Bondes og Maren Jacobs, meget fattig

Hou til Snøde

Hos Peder Olufsen – gamle Margrethe Fiskers og sønnen
Hos Hans Thøsing – gamle Sidsel Daniels
Hos Anders Hansen – vaage Gertrud Hansdatter
Hos Jens Thomsen – gamle Thomas Pedersen
Hos Hans Ladefoged – gamle Bodil Ladefogeds
Hos Rasmus Røgter – vaage Gertrud Røgters
Hos Hans Poulsen – gamle Mette Hjulmands
Hos Henrik Iversen – gamle Karen Mortensdatter
Hos Mikkel Mouridsen – vanføre Jens Andersen
Hos Jens Pedersen – Marie Pebers og Maren Ruttenmark[?]

På præstegårdens
Snøde
Hos Jørgen Lauridsen – gamle Bodil Hanses og Mette Hanses

Tressebølle
Hos Anders Jørgensen – den blinde Hans Jørgensen og hans hustru

Hou til Snøde
Hos Jens Justsen – gamle Christen Hansen

Side 13

På Nedergaards
Snøde
Hos Niels Lauridsen – gamle Karen Hanses og hendes blinde datter Margrethe

Hou til Snøde
Hos Hans Rytter – gamle Maren Rytters


Stoense sogn og by
Grevens
Hos Anders Olufsen – vaage Johanne Michelsdatter
Lisbeth Hanses og hendes datter, begge vanføre
Hos Jacob Olufsen – gamle Mads Andersen og hustru
Hos Jørgen Grovsmed – gamle Hans Jørgensen

Hou til Stoense
Hos Peder Madsen – Mads Hansen vaag og elendig
Hos Peder Rasmussen – Niels Ads og datter vanfør

Stensgaards
Stoense
Hos Peder Rasmussen – gamle Rasmus Andersen og hustru
Hos Jochum Clausen – gamle Karen Jacobsdatter
Hos Laurids Dirichsen – gamle Karen Jørgens og vaage Karen Henriks

Side 14

Hos Christoffer Henriksen[?] – Tyske Anniche
Hos Niels Jensen – gamle Karen Sproes[?]

Hou til Stoense
Hos Hans Pedersen – gamle Ursle Strys [Ursula Stryns?]
Hos Peder Thomsen – gamle Karen Anderses

Nygaards
Stoense
Hos Laurids Kræmmer – gamle Laurids Bjørnsen og hustru
Hos Peder Hansen – gamle Hans Jensen
Hos Peter Ulriksen – gamle Jens Nygaard

Hou til Stoense
Hos Christoffer Peder – gamle Kirsten Fynbos

Nedergaards
Hou til Stoense
Hos Mads Jensen – Niels Rasmussen vanfør og hustru

Præstegårdens
Stoense
Hos Jørgen Nielsen – gamle Karen Bødkers og Karen Olufs såvelsom
galne[?] Troels og hustru
Hos Jørgen Jørgensen – gamle Anna Krøblings

Dette rigtig at være efter flittig efterspørgsel og enhvers angivelse, testerer
Snøde Præstegård, d. 19 juni Ao. 1698 – J. Marstand