Humble, skattemandtal 1698

Familie- og folkeskatten 1698 skulle svares for alle personer over 15 år.
Da godsejerne stod inde for, at skatterne blev betalt af deres fæstere, er listerne ført, så man kan se, hvilke godser, de enkelte fæstere hører til.

Alle bevarede lister fra Langeland kan findes i Rigsarkivets samlinger. Listerne er ikke skannet, men skal bestilles via Daisy:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor
Arkivserie: Dokumenter ang. tolden, konsumtionen samt familie- og folkeskatten (1690-1709) 
Pakke: 2244-275

Du kan søge efter specifikke ord i teksten ved at benytte Ctrl+f.

For at lette søgningen er teksten moderniseret og alle person- og stednavne ensrettet. Tilføjelser i [skarp parentes] er mine, og skal tjene som hjælp til forståelse af teksten. Det kan for eksempel være den originale stavemåde eller oplysninger, jeg har skaffet ad anden vej.

Listen fra Humble fylder 19 sider og er udarbejdet af sognepræsten Mogens Haugaard.

Side 1

Fortegnelse på familierne, tjenestefolk og inderster, hvorefter familie- og folke-skatten betales af Humble Sogn til d. 1. juli 1698.

Hans højgrevelige excellence Ahlefeldts tjenere

Humble
Hans Madsen
1 dreng Rasmus Christensen
1 pige Karen Thomasdatter

Hans Nielsen
1 karl Jacob Jensen
huser Margrethe Hansdatter, en fattig gammel kvinde, som tigger

Jørgen Sørensen
1 karl Niels Laursen
1 pige Johanne Johansdatter

Peder Hansen
1 karl Christen Christensen
1 pige Anne Rasmusdatter

Anders Rasmussen
1 karl Søren Hansen
1 pige Anne Lauridsdatter

Jørgen Bonde
1 karl Niels Hansen
1 pige Anne Nielsdatter
1 pige Margrethe Hansdatter

Mads Godtfredsen 0

Mads Hansen
1 dreng Christen Madsen
1 pige Karen Madsdatter
1 pige Anne Rasmusdatter

Hans Bonde
1 dreng Laurids Pedersen

Peder Pedersen
1 pige Maren Findsdatter
huser Kirsten Finds, en fattig Enke, som for svaghed intet kan fortjene.

Side 2 – Grev Ahlefeldts tjenere

Hans Christensen
1 karl Rasmus Jørgensen
1 pige Maren Lauridsdatter

Gamle Jørgen Mikkelsen
1 dreng Mikkel Jørgensen
1 pige Karen Nielsdatter

Mads Lauridsen
1 karl Laurids Madsen
1 pige Maren Jørgensdatter

Hans Markussen
1 dreng Hans Salomonsen
1 pige Maren Jensdatter
huser Maren Jensdatter, som tigger

Niels Rasmussen
huser sin gamle Moder, som tigger sin føde.

Husmænd

Joen Pedersen 0

Niels Madsen 0

Johan Knudsen 0

Mads Johansen
huser sin svigermoder, tigger

Karen Finds
1 pige Bodil Poulsdatter

Hans Christensen 0

Laurids Pedersen
har hos sig en vanvittig datter, som med faderen tigger

Jacob Rasmussen 0

Hans Andersen 0

Mads Jacobsen 0

Jochum Jochumsen 0

Anders Christensen 0

Maren Skomagers 0

Karen Smeds 0

Side 3 – Grev Ahlefeldts tjenere

Hesselbjerg
Gårdmænd

Niels Jørgensen og Rasmus Jørgensen
1 pige Inger Rasmusdatter
huser deres gamle moder, som er vanfør og en betler.

Morten Clausen 0

Jens Nielsen
1 pige Maren Lauridsdatter

Rasmus Jørgensen
1 dreng Peder Rasmussen

Peder Jacobsen
1 karl Søren Madsen

Oluf Jørgensen
1 dreng Rasmus

V. [Vestre?] Rasmus Madsen
1 dreng Jens Hansen

Peder Sørensen
1 dreng Salomon Salomonsen
1 pige Dorthe Pedersdatter

Jørgen Madsen
huser sin gamle fattige moder, som i yderste armod kom fra sin gård.

Niels Madsen
1 dreng Søren Jensen

Gamle Rasmus Madsen
1 karl Albret Andersen
1 dreng Mads Godtfredsen
1 pige Anne Christensdatter

Peder Madsen
1 dreng Hans Christensen
1 pige Anne Madsdatter

Mads Madsen
1 dreng Peder Madsen
1 pige Sinde Christensdatter

Niels Salomonsen
1 pige Anne Kathrine Madsdatter

Jens Hansen
1 pige Birthe Godtfredsdatter

Side 4 – Grev Ahlefeldts tjenere

Husmænd

Hans Pedersen
1 pige Bold Mortensdatter [Bodil Mortensdatter]

Inger Rasmuses
1 pige Anne Rasmusdatter
1 pige Inger Rasmusdatter

Godtfred Christensen 0

Hilleborg Hansdatter 0

Kirsten Salomons 0

Jens Jensen
huser sin fattige, gamle og svage moder, som intet har og intet kan fortjene.

Karen Hvids
har hos sig en datter Anne Margrethe, som er svag, og tigger med moderen.

Hans Christophersen 0

Ristinge
Gårdmænd

Jens Lauridsen
1 dreng Jens Hansen

Peder Madsen
1 dreng Stefan Rasmussen
1 pige Anne Findsdatter

Mads Mikkelsen
1 dreng Christen Lauridsen
1 pige Kirsten Rasmusdatter

Kierut Iversen
1 karl Hans Jacobsen
1 dreng Rasmus Rasmussen
1 pige Johanne Nielsdatter
1 pige Maren Godtfredsdatter

Hans Christensen
1 pige Maren Jespersdatter


Side 5 – Grev Ahlefeldts tjenere

Mads Hansen
1 dreng Niels Hansen
1 dreng Hans Jørgensen
1 pige Esther N.

Rasmus Hansen
1 karl Mikkel Lauridsen
1 dreng Mikkel Christensen
1 pige Anne N.

Laurids Pedersen
1 dreng Christen Eriksen

Husmænd

Jens Jensen
1 pige Maren Hansdatter

Søren Jensen 0

Laurids Hansen 0

Hans Pedersen 0

Rasmus Pedersen 0

Jens Hansen
1 pige Voldborg Jensdatter

Rasmus Hansen 0

Christen Madsen 0

Poul Andersen 0

Mathias Hansen 0

Andreas Bertelsen
1 pige Agnete Hansdatter
1 pige Karen Hansdatter

Helsned
Gårdmænd

Niels Christensen 0

Peder Nielsen
1 dreng Niels Hansen
1 pige Lene Kjeldsdatter
huser sin gamle, udlevede moder, som intet kan fortjene.

Hans Nielsen 0

Godtfred Madsen
1 dreng Peder Jensen
1 pige Karen Pedersdatter

Side 6 – Grev Ahlefeldts tjenere

Husmænd

Jens Rasmussen 0

Christian Hansen 0

Kædeby
Gårdmænd

Laurids Mortensen
1 pige Maren Mortensdatter

Niels Christensen
1 dreng Rasmus Mikkelsen
1 dreng Hans Nielsen

Christen Madsen
1 dreng Hans Hansen
1 pige Sidsel Jeppesdatter
1 pige Sidsel Mikkelsdatter

Laurids Christensen
1 dreng Christen Lauridsen
1 pige Gertrud Lauridsdatter

Laurids Pedersen
1 pige Dorthe Jørgensdatter

Jens Jissen [Jens Jessen]
1 karl Rasmus Jensen
1 pige Karen Rasmusdatter

Markus Sørensen
1 karl Christen Clausen
1 dreng Niels Andersen
1 pige Dorthe Rasmusdatter
1 pige Bodil Hansdatter

Rasmus Christensen
1 dreng Hans Eriksen
1 pige Kirsten Knudsdatter

Peder Madsen
1 dreng Mads Godtfredsen
1 pige Maren Rasmusdatter

Rasmus Madsen
1 karl Niels Madsen
1 pige Maren Lauridsdatter

Husmænd

Knud Rasmussen
huser Oluf Knudsen en gammel udlevet betler.

Side 7 – Grev Ahlefeldts tjenere

Niels Mikkelsen 0

Christen Pedersen 0

Godtfred Madsen 0

Bodil Jørgensdatter
1 dreng Jørgen Madsen

Peder Hansens Enke
huser Peder Ærøbo, en gammel tigger

Hans Jensen
huser sin fattige gamle svigermoder, som aldeles intet kan fortjene.

Hennetved
Gårdmænd

Peder Pedersen
1 dreng Peder Navne
1 pige Maren Madsdatter

Rasmus Pedersen
1 dreng Christen Pedersen
1 dreng Morten Madsen
1 pige Karen Madsdatter
1 pige Maren Madsdatter

Søren Mortensen
1 dreng Peder Godtfredsen
1 pige Anne Carstensdatter

Nikolaj Feddersen
1 karl Jens Pedersen
1 dreng Mads Hansen
1 pige Maren Hansdatter
1 pige Maren Pedersdatter

Hans Rasmussen
1 pige Karen Hansdatter
1 pige Johanne Hansdatter

Husmænd

Jørgen Rasmussen
huser sin gamle, fattige og vanføre moder, som tigger.

Hans Lauridsen
huser Niels Hvid med sin hustru, to gamle elendige betlere.

Side 8 – Grev Ahlefeldts tjenere

Jørgen Eriksen
huser Hans Mortensen, en gammel aftakket soldat med sin hustru som betler.

Hans Hansen
1 pige Maren Jørgensdatter

Laurids Pedersen 0

Maren Mortens
1 dreng Rasmus Mortensen
huser Peiter N [Peder N] med sin hustru, to gamle tiggere.

Jørgen Hansen 0

Rasmus Mogensen
huser Laurids Rasmussen med sin hustru, to betlere.

Hagenby

Johan Carstensen
1 dreng Johan Christensen
1 pige Karen Knudsdatter
1 inderste Hans Nordborg[?] med sin hustru.
Huser også sine gamle udslettede forældre, som i yderste armod kom fra deres gård, item sin moster, en fattig gammel enke, kan intet fortjene.

Hverken
Husmænd

Mads Jørgensen
huser Anne Jørgensdatter, en fattig gammel og svag enke, som intet kan fortjene.

Rasmus Nielsen 0

gamle Laurids Hansen 0

Mads Pedersens enke
1 pige Johanne Madsdatter

Peder Pedersen 0

Side 9 – Grev Ahlefeldts tjenere

Brandsby
Gårdmænd

Morten Mortensen
1 karl Knud Christensen
1 pige Maren Christensdatter

Hans Hansen
1 dreng Jens Pedersen
1 pige Anne Pedersdatter

Rasmus Madsen
1 dreng Peder Rasmussen
1 pige Karen Mortensdatter
1 pige Anne Madsdatter

Ore
Gårdmænd

Hans Hansen
1 dreng Peder Rasmussen
1 pige Kirsten Jacobsdatter

Velbårne Niels Kaas til Hjortholm, hans tjenere:

Leggebølle

Forpagteren Rasmus Bruun og hustru
1 søn Peder Rasmussen
1 datter Margrethe Rasmusdatter

Side 10 – Hjortholms tjenere

Hesselbjerg
Gårdmænd

Niels Mikkelsen
1 dreng Peder Madsen
1 pige Johanne Madsdatter

Husmænd

Christen Jacobsen
huser sin svigermoder, som tigger

Helsned
Gårdmænd

Las Nielsen [Laurids Nielsen]
1 dreng Hans Lassen
1 pige Anne Lasdatter

Jørgen Christensen
1 dreng Mads Vincentzen

Jørgen Madsen
1 dreng Peder Clausen
1 pige Inger Madsdatter

Husmænd

Mogen Hansen 0

Kædeby
Gårdmænd

Niels Kjer
1 dreng Peder Hansen
1 pige Inger Rasmusdatter
huser Anne Finds, en gammel betler

Niels Bruun
1 dreng Peder Pedersen
1 pige Anne Nielsdatter
1 pige Bodil Knudsdatter

Husmænd

Christen Hansen
huser sin moder, en fattig, gammel og vanfør enke.

Laurids Bay
huser Jens Bay, og begge er de tiggere.

Side 11 – Hjortholms tjenere

Havbølle
Gårdmænd

Rasmus Gregersen 0

Hans Christensen
1 pige Marie N.
huser sin svigermoder, en fattig og gammel kvinde, kan intet fortjene.

Jens Christensen
1 karl Oluf Rasmussen
1 pige Anne Jensdatter

Jens Pedersen
1 dreng Peder Jensen

Jens Hansen
1 pige Inger Hansdatter

Christen Gregersen
1 dreng Niels Hansen
huser sin svigermoder, en fattig, gammel, blind enke, havende hos sig en datter, som er vanfør.

Niels Hansen
1 karl Jens Hansen
1 dreng Jens Lauridsen
1 pige Anne Jensdatter
1 pige Anne Rasmusdatter

Mads Pedersen
1 dreng Mikkel Madsen
huser Anne Gregersdatter, som tigger

Rasmus Madsen

1 dreng Hans Lauridsen
huser Karen Hansdatter og Maren Christensdatter, to meget gamle og fattige kvinder, som tigger.

Hans Mikkelsen
1 dreng Laurids Rasmussen
1 pige Gertrud Clausdatter
huser Anne Mikkelsdatter, en fattig enke[?], som kan intet fortjene.

Hagenby
Gårdmænd

Hans Tønnesen[?]
1 pige Dorthe Hansdatter
huser Anne Margrethe Davidsdatter, en fattig enke, som intet kan fortjene.

Side 12 – Hjortholms tjenere

Hverken
Gårdmænd

Rasmus Hansen
huser Dorthe Nissens, en fattig gammel enke, som tigger.

Hans Pedersen
1 dreng Hans Hansen
1 pige Kathrine Hansdatter
huser Maren Pedersdatter, en elendig pige, er ikke ved fuld sans.

Husmænd

Jens Hansen 0

V. Laurids Hansen 0

Brandsby
Gårdmænd

Jørgen Christensen
huser Maren Mikkelsdatter, en fattig, vanfør pige, kan intet fortjene.

Christen Christensen 0

Laurids Pedersen 0

Husmænd

Hans Skaaning 0

Velbårne Rudbech Gagge til Skovsgaard, hans familie og tjenere:

Skovsgaard
Velbårne Rudbech Gagge
Velbårne frue Sophie Kirstine Kaas
1 tjener Frederik Clausen
1 avlskarl Niels Jensen
1 karl Jep Jensen
1 dreng Rasmus Rasmussen
1 pige Maren Mortensdatter
1 pige Kirsten Nielsdatter
1 pige Karen Nielsdatter
1 pige Inger Hansdatter

Side 13 – Skovsgaards tjenere

Nok er på Skovsgaard er forpagter Niels Christensen og hans hustru
1 pige Karen Arentsdatter
1 pige Maren Andersdatter
1 pige Anne Pedersdatter

Helsned
Gårdmænd

Oluf Sørensen
1 karl Hans Pedersen
huser Maren Alsings, en fattig, blind pige, som tigger.

Husmænd

Christen Christensen 0

Havbølle
Gårdmænd

Thomas Pedersen
huser Laurids Jyde og hans hustru, to gamle, elendige betlere.

Husmænd

Jep Jacobsen
1 pige Maren Christensdatter

Rasmus Pedersen
1 dreng Jørgen Rasmussen

Hennetved
Husmænd

Hans Madsen
1 pige Kirsten Rasmusdatter

Anders Madsen
1 pige Marie Andersdatter

Peder Jensen 0

Østermølle

Peder Pedersen 0

Hagenby
Husmænd

Rasmus Andersen 0

Side 14

Velbårne Otto Kaas til Holmegaard, hans tjenere:

Ristinge
Husmænd

Hans Rasmussen
1 dreng Niels Madsen

Jesper Piil 0

Helsned
Gårdmænd

Rasmus Rasmussen
1 dreng Mads Rasmussen
1 pige Sinde Kjeldsdatter

Rasmus Madsen 0

Husmænd

Jens Pedersen
huser et fattigt, sygt kvindfolk, som er kommet fra Alsø, tigger.

Kædeby
Gårdmænd

Mads Rasmussen
1 karl Elias N.

Havbølle
Gårdmand

Jens Madsen
1 pige Margrethe Jensdatter

Hans Hansen
1 dreng Knud Lauridsen
1 pige Esther Hansdatter

Hennetved
Gårdmænd

Jacob Pedersen
huser Sophie N. en gammel, elendig betler.

Side 15 – Holmegaards tjenere

Ore
Gårdmænd

Oregaard lader velbårne Otto Kaas selv avle til, og holder der
1 pige Anne Jensdatter
1 pige Maren Jørgensdatter
1 pige Margrethe Jørgensdatter
1 dreng Hans Clausen

Mikkel Joensen 0

Hans Madsen
1 dreng Laurids Nielsen
1 pige Maren Christensdatter

Rasmus Mogensen
1 dreng Hans Svendsen
1 pige Karen Jacobsdatter

Hans Lauridsen 0

Husmænd

Arent Peitersen [Arent Pedersen]
huser Henrik Rasmussen, en meget elendig betler.

Hans Rasmussen 0

Oluf Hansen
1 pige Inger Hansdatter

Claus Pedersen 0

./.

Side 16

Velbårne Berent Friderich von Ditten til Skovsbo, hans tjenere

Kædeby
Gårdmænd

Christen Stefansen
1 pige Maren Jisdatter [Maren Jesdatter]
huser Inger Kiers, en fattig og meget syg enke, som tigger, havende hos sig en søn, som for idelig svaghed ikke kan tjene sit brød.

Jis Jensen [Jes Jensen]
1 karl Hans Hansen
1 pige Maren Jisdatter [Maren Jesdatter]

Mikkel Hansen
1 dreng Christen Hansen
1 pige Maren Pedersdatter
huser Maren Kiers, som tigger.

Laurids Hansen
huser sin svigermoder, tigger

Havbølle
Gårdmænd

Hans Nielsen 0

Jørgen Nielsen 0

Monsr. Lorentz Schmidt til Nedergaard, hans tjenere:

Hesselbjerg
Gårdmænd

Peder Madsen
1 dreng Hans Hansen
1 pige Maren Nielsdatter

Husmænd

Godtfred Rasmussen
huser Anne Vævers, tigger

Hans Pedersen 0

Side 17

Sr. Christen Eggertsen til Vestergaard, hans familie og tjenere:

Vestergaard
Sr. Christen Eggertsen
1 barn
2 karle
1 dreng
2 piger

Havbølle
Husmænd

Peder Møller 0

Jørgen Hyrde 0

Anders Andersen
1 pige Kirsten Christensdatter

Christen Jensen 0

Knud Sørensen 0

Laurids Hansen
huser Anne Bruuns, en gammel kvinde som tigger.

Thomas Madsen 0

Søren Hansen 0

Peder Zander 0

Hans Bruun
huser Christen Ærøbo, en gammel udlevet betler

Sr. Claus Bertelsen, Byfoged i Rudkøbing, hans tjenere:

Kædeby
Gårdmænd

Rasmus Madsen
1 pige Anne Lauridsdatter

Side 18

Rasmus Borre i Magleby, hans tjenere:

Hennetved
Gårdmænd

Peder Christensen
1 dreng Christen Christensen
1 pige Birthe Madsdatter

Husmænd

Adam Jokumsen
1 dreng Gert Peitersen [Gert Pedersen]

Degneboligens familie
Niels Jacobsen Degn og
hans hustru
1 søn Jacob Nielsen
1 karl Jens Jensen
1 pige Maren Madsdatter
1 pige Karen Christensdatter

Udi præstegården er tvende familier
Den gamle sognepræst hr. Jost Christensen holder
1 pige Gertrud Jørgensdatter
1 pige Inger Madsdatter

Udi min familie er
min hustru
1 avlskarl Hans Jensen
1 karl Laurids Rasmussen
1 pige Anne Peitersdatter [Anne Pedersdatter]
1 pige Dorthe Carstensdatter
1 pige Maren Pedersdatter

Præstegårdens mensalbønder:

Humble
Gårdmænd

Rasmus Jespersen

Side 19 – Præstegårdens mensalbønder

Husmænd

Hans Hansen 0

Rasmus Pedersen
huser Karen Bays som tigger.

Anders Lauridsen 0

Laurids Madsen 0

Ristinge
Gårdmænd

Jens Rasmussen
1 karl Hans Lauridsen
1 pige Anne Lauridsdatter

Husmænd

Jens Madsen 0

Kædeby
Gårdmænd

Jens Madsen
1 dreng Peder Jørgensen
huser Anne Nielsdatter, tigger.

Husmænd

Mads Skarø
har hos sig en søn, som ikke er før [duelig] at tjene, men betler.

Dette at være rigtigt, så vidt mig er bevist, og så vidt jeg allernøjeste har kunnet erfare, testerer jeg med egen hånd. Datum Humble præstegård, d. 18. juni 1698.

Mogens Haugaard

./.