Bøstrup, skattemandtal 1698

Familie- og folkeskatten 1698 skulle svares for alle personer over 15 år.
Da godsejerne stod inde for, at skatterne blev betalt af deres fæstere, er listerne ført, så man kan se, hvilke godser, de enkelte fæstere hører til.

Alle bevarede lister fra Langeland kan findes i Rigsarkivets samlinger. Listerne er ikke skannet, men skal bestilles via Daisy:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor
Arkivserie: Dokumenter ang. tolden, konsumtionen samt familie- og folkeskatten (1690-1709) 
Pakke: 2244-275

Du kan søge efter specifikke ord i teksten ved at benytte Ctrl+f.

For at lette søgningen er teksten moderniseret og alle person- og stednavne ensrettet. Tilføjelser i [skarp parentes] er mine, og skal tjene som hjælp til forståelse af teksten. Det kan for eksempel være den originale stavemåde eller oplysninger, jeg har skaffet ad anden vej.

Listen fra Bøstrup fylder seks sider og er udarbejdet af sognepræsten Jens Jensen.

Første side af det originale skattemandtal fra Bøstrup Sogn 1698.

Side 1

Fortegnelse på familie- og folkeskat udi Bøstrup Sogn til d. 1. juli anno 1698.

Helletofte – Grevelig excellences tjenere

Jens Rasmussen – 1 søn Rasmus

Anders Hansen – 1 karl Villum Jensen
1 karl Niels Pedersen[?] [Niels Persen]
1 pige Marthe Nielsdatter

Jørgen Laursen – 1 dreng Christen Hansen
1 pige Maren Ejlersdatter

Rasmus Madsen – 1 pige Ane Madsdatter

Emmerbølle


Mads Pedersen – 1 karl Godtfred Pedersen[?] [Godfrid Persen]
1 pige Ane Jacobsdatter

Lejbølle

Sivert Heichsen[?] – 1 karl Poul Andersen
1 pige Kirsten Hansdatter

Søren Mikkelsen – 1 karl Rasmus Laursen
1 tjenestekvinde Maren Lydichsdatter

Mads Jørgensen – 1 datter Ane Malene

Jørgen Hansen, grovsmed – 1 søn Hans
1 datter Inger
1 datter Maren

Mads Nielsen – 1 søn Jørgen
1 pige Ane Nielsdatter

Jep Hansen – 1 datter Anne

Peder Pedersen som lidet kan, fusker på snedkerhåndværk.

Side 2

Gamle Hans Pedersen – 1 pige Ane Rasmusdatter

Peder Alsing – 1 pige, navnlig Gyde

Mads Jacobsen – 1 datter Ane

Jens Rasmussen – 1 karl Niels Nielsen

Birkedommeren Johan Ludvig Langelov og hustru
1 karl Rasmus
1 dreng Laurs Jensen
1 dreng Peder
1 amme og 2 piger

Birkeskriveren Johan Lisner [Johan Lidsner] og hustru

Fæbæk

Peder Jensen – 1 søn Niels

Christen Hansen – 1 søn Christen
1 pige Ane Pedersdatter

Hans Nielsen – 1 søn Jørgen

Svalebølle

Conrad Meyer – 1 karl Jørgen Madsen
1 dreng Laurs Jørgensen
1 pige Kirsten Hansdatter
1 pige Ane Laursdatter

Oluf Rasmussen – 1 søn Poul
1 datter Ane

Jydeholm

Hans Jørgensen – 1 søn Jørgen
1 søn Peder

Maren Jenses – 1 datter Gertrud

Side 3

Nedergaards tjenere

Emmerbølle

Rasmus Pedersen
1 søn Hans
1 søn Peder
1 pige Kirsten Madsdatter
1 tjenestekvinde Ellen Madsdatter

Rasmus Christensen – 1 søn Christen
1 pige Bodil Rasmusdatter [Boel Rasmusdatter]

Gertrud Laurses – 1 søn Hans

Hans Rasmussen – 1 pige Kirsten Hansdatter

Lejbølle

Jørgen Nielsen – 1 datter Sidsel

Hovgaard

Jeppe Pedersen [Jep Pedersen]
1 karl Thomas Pedersen
1 pige Karen Laursdatter

Rasmus Jensen – 1 søn Mads
1 datter Maren

Fæbæk

Rasmus Pallesen – 1 dreng Hans Hansen
1 datter Karen

Brønneslette [Brønslet]

Rasmus Rasmussen
1 pige Maren Andersdatter

Næstebølle

Anders Jespersen
1 pige Ane Rasmusdatter

Velbårne Henrik Steensens tjenere:
Næstebølle

Hans Lysing – 1 karl Bent Laursen
1 dreng Niels Nielsen
1 dreng Peder Hansen

Side 4

1 pige Maren
1 pige Ane

Rasmus Mikkelsen på Skovø? [Skoven?]
1 karl Jesper Hansen

Fæbæk

Rasmus Pedersen – 1 pige Maren Hansdatter

Jørgen Svin [Jørgen Suin] – 1 søn Mads
1 datter Maren

Bøstrup

Hans Henningsen – 1 dreng Hans Andersen

Selvejeren på Hegned:
Rasmus Rasmussen og hustru
1 karl Laurs Laursen
1 pige Dorte Nielsdatter
Stalden

Præstetjener til Tranekær:
Helletofte

Jørgen Hansen – 1 søn Hans
1 datter Ane
1 dreng Morten Pedersen[?] [Morten Persen]

Præstetjenere til Bøstrup:
Lejbølle

Jacob madsen 1 søn Mads
1 datter Sophie

Bøstrup

Rasmus Rasmussen – 1 dreng Laurs Hare[?]
1 pige Trine Hansdatter

Hans Godtfredsen – 1 pige Kirsten Pedersdatter[?] [Kirsten Persdatter]

Bodil Amme [Boel Amme] – 1 datter Karen

side 5

Udi degnegården:
Degnen og hustru
1 karl Laurs Knudsen
1 pige Johanne Laursdatter
Stalden

Udi præstegården: min hustru
Hr. Peder Krup
1 karl Anders Pedersen
1 Pige Alhed
1 dreng Jørgen
Stalden

På Nedergaard:
Fuldmægtig Hans Sachariasen[?]
Mathias Pedersen og hustru
1 avlskarl Hans Nielsen
1 dreng Hans Hansen

3 piger Ane Jensdatter, Karen Mortensdatter og Johanne Christoffersdatter

Endnu findes udi Bøstrup Sogn fattige, vanføre og husarme, som yder livs ophold for Guds skyld.

Helletofte

Mads Røllich og hustru
Niels Jørgensen og hustru
En soldats kone på Emmerbølshov[?]
Johanne Haansis[?] sammesteds

Lejbølle

Ane Steffens [Ane Stafens], Bodil Jyde [Boell Jyde],
Maren Hansdatter, Margrethe Nielses,
Karen Nielses, Maren Boes,
Maren Skaftes[?] [Maren Shafftis?], Birthe Axels,
Ane Jenses, Peder Pedersen,
en gammel afdanket soldat.

side 6

Bøstrup

Maren Haris[?], Maren Jenses,
Maren Pølpige, Rasmus Laursen,
Ellen Mortens, Karen Jacobs,
Kierudt Andersen og hustru
Gertrud Errebos, Svalebølle

Næstebølle

Lamme Maren, Else Nielses
Mette Tobiases[?]

Fæbæk

Anders Hansen og hustru
Peder Hansen og hustru
Sidsel Frederiks, Ellen Jydes

Bøstrup Præstegård d. 22. juni anno ut supra [som ovenfor]
Jens Jenson
m.p.pia [med egen hånd]