Siden sidst

3. januar 2020 0 Af torbenalbret

Efteråret 2019 begyndte for alvor for mig, da jeg i slutningen af august tog til Marielyst Højskole for at undervise i to uger. Ligesom i 2018 var kursisterne en blanding af øvede og nybegyndere, og jeg måtte tilpasse undervisningen undervejs, så alle fik noget med sig hjem.

Den 9. september blev foredragssæsonen skudt i gang med et brag, da jeg på samme dag skulle holde foredrag i både Gladsaxe og Fredericia. Foredraget i Gladsaxe var ikke planlagt, men et jeg påtog mig for at hjælpe en kollega, der var blevet forhindret. Men tilhørerne var meget tilfredse, så forhåbentlig er det ikke sidste gang, jeg har været der.

Slægtshistorisk Weekend

Weekenden derefter var jeg i Bjerringbro til Danske Slægtsforskeres årlige slægtsforskerweekend, hvor gamle venskaber blev plejet og nye gjort i hyggelige rammer. Det kan varmt anbefales at deltage. Lørdag aften var der sædvanen tro en slægtsforskerkonkurrence, hvor vi holdvis skulle løse to historiske kriminalgåder. For fjerde år i træk var jeg på vinderholdet, og dette udløste nogle venskabelige mishagsytringer fra visse deltagere. Personligt mener jeg ikke, at det var min deltagelse, der gjorde udslaget, da der var flere meget dygtige personer på mit hold, men jeg har alligevel lovet, at jeg næste år vil stå for konkurrencen, så jeg ikke kan deltage.

Vel hjemme fra Bjerringbro tog jeg fat på undervisningssæsonen, der som vanligt bød på kurser i Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster. Som noget nyt udbød jeg et torsdagskursus i Nykøbing og et lørdagskursus i Næstved, og begge steder har der været stor søgning og mange nye ansigter, hvilket glæder mig meget. Kun ét af de syv udbudte kurser måtte aflyses, så jeg har haft nok at lave.

Ud over de to foredrag på samme dag har efteråret budt på 4 foredrag i henholdsvis Vordingborg, København, Odense og Haslev, og alle steder har tilhørerskaren været stor.

I mit lille firma har der også været en del opgaver, og jeg kan med glæde konstatere, at min henvendelse til ejendomsmæglerne i foråret har båret frugt. Jeg har allerede haft flere opgaver både for lokale og knapt så lokale mæglere vedrørende gamle servitutter på ejendomme.

Endvidere har jeg haft flere opgaver for et firma i Norge, der opsporer skandinaviske arvinger til afdøde amerikanere. Disse opgaver er meget spændende og gør mig klogere på slægtsforskning i nutiden og den nærmeste fortid. Det er ikke så ringe endda.

Senest har en opgave gjort mig klogere på toldarkiver og skibsregistrering i 1800-tallet.

Den sidste lørdag i oktober var jeg i Herlev Medborgerhus til Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavns årlige slægtsforskerdag, hvor jeg også fik gjort lidt reklame for mig selv.

Slægtshistorie-standen på Bogforum

Mit engagement i Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie har medført, at jeg blev engageret til to miniforedrag på årets Bogforum, hvor Samfundet sammen med Københavnerforeningen og to forlag havde en slægtsforskerstand. Det blev for mit vedkommende to hyggelige dage, hvor der blev snakket en del slægtsforskning med de besøgende.

Desuden har jeg bidraget til Samfundets julekalender og årets udgave af Personalhistorisk Tidsskrift, hvor jeg sammen med min kollega Tommy P. Christensen har skrevet en længere artikel om birket som historisk jurisdiktion.

/Torben Albret Kristensen, januar 2020