Skifteprotokoller II

17. januar 2019 0 Af torbenalbret

Hvor og hvornår finder man et skifte?

Som nævnt i den første artikel, er det ikke alle dødsfald, der medfører offentligt skifte. Hvis alle arvinger er myndige og til stede, eller hvis afdøde ikke efterlader sig noget af betydning, kan man ikke finde noget i skifteprotokollerne.

Efter 1792 vil man dog kunne finde dødsfaldet noteret, enten i dødsanmeldelsesprotokollen eller i skifteprotokollen, oftest blot med en kort notits om, hvem der anmeldte dødsfaldet, og hvad der blev foretaget i sagen.

Hvem er skifteforvalter?

Men da man ikke altid kan vide, om alle arvinger er myndige eller til stede, gør vi klogt i altid at undersøge, om der er et skifte, og straks melder spørgsmålet sig: Hvor er skiftet registreret?

Er der tale om et skifte efter 1919, er det ret nemt, idet det altid er skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede, der skal foretage skiftet.

Før 1919 er det derimod noget mere kompliceret, særligt på landet, men forhåbentlig kan nedenstående skemaer hjælpe dig (klik for at få det i stort format – 2 sider)

Skema over skiftemyndigheder frem til 1919. Klik på billedet og få fuldt skema i pdf-format.

Hvor findes skifteforvalteren?

Som det fremgår, er der på landet nok at vælge imellem, men som hovedregel vil du kunne regne dig frem til den rigtige type skifteforvalter. Men straks kommer næste spørgsmål: Hvilket gods/amt/herred/birk er der tale om?

For de tre sidstes vedkommende kan du finde svaret på www.digdag.dk, der er et dynamisk atlas over administrative grænser i Danmark fra 1660 til i dag.

For godsernes vedkommende er det lidt vanskeligere, da de fleste godsers fæstegods lå spredt ud over landskabet og flere godser kunne have fæstegods i den samme landsby.

For de enkelte landsdele har de respektive landsarkiver lavet fortegnelser over hvilke godser, der havde fæstegods i hvilke landsbyer.

Fortegnelserne for Nørrejylland og Fyn ligger på nettet:
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/06/Gods_Stedregister.pdf (Nørrejylland)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17288265#215143,40611582 (Fyn)

For områderne øst for Storebælt er du henvist til

Michael Dupont: Sognenøgle til skifteprotokoller fra private godser, institutioner, præstekald m.m. øst for Storebælt: med en kort vejledning, København 2012. Den er desværre udsolgt fra forlaget, men findes på de fleste biblioteker.

/Torben Albret Kristensen, juli 2018

Artiklen er bragt første gang i nyhedsbrev nr. 5 d. 6. juli 2018

Andre artikler i denne serie: Skifteprotokoller I, Skifteprotokoller III, Skifteprotokoller IV