Niels Peder i arresten

2. januar 2019 0 Af torbenalbret
del 3; Retssagen

Resumé:

I november 1875 begynder tjenestekarlen Niels Peder Nielsen at stjæle grisefoder (kaldet grøft) fra sin husbond, gårdmand Mikkel Justesen i Thorslunde på Lolland, for at hjælpe sine økonomisk trængte forældre, husmand Niels Nielsen (Alminde) og Ane Marie Schultzdatter. Da Mikkel Justesen ikke opdager noget, begynder Niels Peder også at stjæle andet, men i februar 1876 klapper fælden.

Mikkel Justesen opdager tyverierne, men indgår en aftale med Niels Peder om, at hvis det stjålne enten bringes til veje eller erstattes, bliver Niels Peder ikke meldt til politiet.

Niels Peder går ind på aftalen, og livet går videre. I sommeren 1877 kribler det imidlertid igen i Niels Peders fingre, og han napper et tørklæde af Mikkels. Senere samme år går han nye veje og begynder at bedrage sig til forskellige klæder og beklædningstilbehør hos de handlende i Rødby.

Disse bedragerier anmeldes, og lørdag 1. december 1877 fremstilles Niels Peder til forhør på Rådstuen i Rødby…

[Niels Peder Nielsen fra Rødby]
[Niels Peder og det ternede tøj]

De første forhør

I retssalen foreholdes Niels Peder tre rapporter, som Betjent Gravesen har skrevet. Disse omhandler dels bedragerierne i Rødby, dels tyverierne fra Mikkel Justesen i vinteren 1875/76 og foråret 1877. Niels Peder tilstår forholdene, og han varetægtsfængsles i Rødby Arrest.

Den 5. december er Niels Peder igen for retten, og han skal nu i detaljer redegøre for tyverier og bedragerier. Hans forklaring medfører, at Betjent Gravesen må ud og optage en ny rapport. Det skal nemlig undersøges, hvor involverede Niels Peders forældre er i sønnens kriminelle gerninger.

Rødby Rådhus
Rødby Rådhus

Flere mistænkte

Tirsdag den 11. december fremstilles Niels Peders mor Ane Marie Schultzdatter for retten, og da det viser sig, at hun er impliceret i tyverisagen, varetægtsfængsles hun også. 14. december må Niels Peder præcisere sin moders rolle i tyverisagen, hvorefter hun selv får mulighed for at afgive detaljeret forklaring.

Niels Peder far, Niels Nielsen (Alminde), der i konens fravær må passe hus, dyr og børn (to døtre på 10 og 13 år), indkaldes som vidne i sagen onsdag den 19. december og afgiver sin forklaring. Heraf fremgår det, at han vidste mere end konen og sønnen har givet indtryk af, og derfor bliver han også omfattet af anklagerne.

Ane Marie fritages for varetægtsfængsling og kan tage med sin mand hjem – dog må ingen af dem forlade deres bopæl uden dommerens tilladelse før sagen er afsluttet. Niels Peder må derimod forblive i varetægt i arresten.

Som en sidste ting den 19. december vurderes kosterne, og sagen ligger stille til om lørdagen, hvor Murersvend Peter Jørgensen møder som vidne og afgiver forklaring.

Flere vidner og en juleoverraskelse

Juleaftensdag er der travlhed på rådstuen. Mikkel Justesen, Uldspinder Petersen og Urmager Lund afgiver forklaringer, og efter hver forklaring skal Niels Peder have lov at udtale sig.

Da dagens program er ved at være overstået, og julefreden skal sænke sig, kommer Mikkel Justesen med et forslag: Han tilbyder at tage Niels Peder i sin tjeneste igen og stå inde for ham indtil sagens ende, så Niels Peder kan slippe for varetægtsfængslingen. Dette bevilges af retten, og Niels Peder kan fejre jul uden for murene.

Onsdag den 2. januar er han tilbage på rådstuen, da Købmand Klein som den sidste skal afgive vidneforklaring. Efterfølgende fremlægger såvel Niels Peder som hans forældre attester og skudsmålsbøger, så dommeren kan sikre sig, at de er dem, de giver sig ud for at være.

Retssagen

Tirsdag den 29. januar skal sagen for retten. Anklager, prokurator Jansen, og forsvarer, prokurator Koefoed, møder, men på Koefoeds anmodning udsættes sagen i 8 dage. 5. februar er de alle på plads på rådstuen igen. Anklager og forsvarer fremfører deres indlæg, og sagen overdrages dommeren til domsafsigelse.

Dommen falder en uge senere, den 12. februar 1878 og lyder som følger:
Niels Peder Nielsen idømmes 4 gange 5 dage på vand og brød for tyveri og bedrageri
Niels Nielsen (Alminde) idømmes 5 dage på vand og brød for medvirken til hæleri
Ane Marie Schultzdatter idømmes 2 gange 5 dage på vand og brød for hæleri og tilskyndelse til tyveri.

Derudover skal de betale sagens omkostninger, herunder salær til Jansen (15 kr.) og Koefoed (12 kr.) samt diæter til Koefoed. Denne betaling fordels med ½ til Niels Peder og ½ til Niels og Ane Marie.

Endelig skal Niels Peder betale erstatning til Urmager Lund og Uldspinder Petersen, i alt 10 kr.

Afslutning

Niels Peder Nielsen 1921
Niels Peder Nielsen, 1921

Hermed sluttede sagen om Niels Peder, grisefoderet og det ternede tøj, men noget kunne tyde på, at han ikke blev helt kureret for sin trang til at stjæle. Det blev i hvert fald ikke sidste gang, han så Rødby Arrest indefra, idet han blev dømt for tyveri yderligere to gange, i 1886 og 1893.

Da disse tre domme skulle stå på hans straffeattest til evig tid, kom han senere i livet i problemer. Som tidligere straffet kunne han nemlig ikke modtage aldersrente. Derfor ansøgte han i 1924 om benådning, så straffeattesten kunne blive visket ren. Han fik benådningen og kunne frit hæve sin aldersrente resten af livet.

/Torben Albret Kristensen, 2017

Artiklen er bragt første gang i nyhedsbrev nr. 3 d. 10. september 2017.